suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiteleen kunta

Perhehoito

  • Palvelu
  • Keitele
  • Julkinen palvelu

Perhehoito on yksi vaihtoehto ikäihmisten sekä vammaispalveluiden lyhyt- ja pitkäaikaiselle palveluasumiselle ja asumispalvelulle.

Perhehoitoa järjestetään yksityiskodeissa kaikenikäisille vammaisille sekä iäkkäille asiakkaille, jotka eivät selviydy omassa kodissaan ilman toisen henkilön tukea. Perhehoitoa voidaan järjestää myös omaishoidonvapaiden tai intervallihoidon ajaksi.

Perhehoitoa voidaan ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa. Perhehoito tapahtuu hoitajan tai hoidon tarvitsijan kotona tai ammatillisessa perhekodissa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Palvelusta vastaa

Keiteleen kunta
Tekstistä vastaa: Keiteleen kunta
Päivitetty: 26.10.2022