suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Perhehoito, ikäihmiset

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ikäih­mis­ten per­he­hoi­dol­la tar­koi­te­taan hen­ki­lön hoi­don ja huo­len­pi­don jär­jes­tä­mis­tä hä­nen ko­tin­sa ul­ko­puo­lel­la Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män hy­väk­sy­mäs­sä per­he­ko­dis­sa ja per­he­hoi­ta­jan per­hees­sä.

Ikäih­mis­ten per­he­hoi­to tar­joaa ko­di­no­mais­ta asu­mis­ta, py­sy­viä ih­mis­suh­tei­ta, per­heen jä­se­nyyt­tä, yk­si­löl­lis­tä hoi­toa ja huo­len­pi­toa se­kä tur­val­li­suut­ta.

Toimi näin

Ikäihmisten perhehoitoon haetaan ottamalla yhteyttä asiakasohjaukseen palvelutarpeen arvioimiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Jatkuvassa perhehoidossa olevalta henkilöltä peritään asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 22.2.2021