suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Perhehoito

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Ikäihmisen asiakasohjaus Terveystuvalta saat tietoa perhehoidon järjestämisestä ikäihmisille.

Perhehoitoon soveltuvat ikäihmiset, jonka hoitoa tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen avulla, ja jonka ei katsota olevan tehostetun palveluasumisen tai laitoshuollon tarpeessa.

Ikäihmisten perhehoito on toimintaa, joka tapahtuu perhehoitajan omassa yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa saat osavuorokautisena, lyhytaikaisena tai pitkäaikaisena hoitona.

Perhehoidon tavoitteena on antaa sinulle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää sinun perusturvallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Sinulla on muihin perhekodin jäseniin tasavertainen asema.

Toimi näin

Ole yhteydessä Ikäihmisten asiakasohjaus Terveystupaan, jos sinä tai läheisesi olette hakeutumassa ikäihmisten perhehoitoon. Terveystuvan asiakasohjaajat arvioivat palvelutarpeen sekä organisoivat perhehoidon käynnistymisen. Ikäihmisen perhehoidosta solmitaan aina toimeksiantosopimus perhehoitajan ja Heinolan kaupungin välillä.

Kenelle ja millä ehdoin

Ikäihmiset ohjautuvat perhehoitoon Ikäihmisten asiakasohjaus Terveystuvan kautta. Edellytyksenä on, että palvelutarpeen selvityksen perusteella ikäihmisten perhehoidon edellytykset täyttyvät ja perhehoito on sopiva tapa järjestää ikäihmisen hoito.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa. Perhehoito tapahtuu hoitajan tai hoidon tarvitsijan kotona tai ammatillisessa perhekodissa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 15.4.2021