suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Haapaveden kaupunki

Perhehoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella pitkäaikaiseen perhehoitoon sijoittamisesta päättää palvelualan palvelupäällikkö. Lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoittamisesta päättää palveluesimies, palveluohjaaja tai lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Perhehoito perustuu asiakkaan yksilölliseen palvelusuunnitelmaan, joka laaditaan yhteistyössä asiakkaan, perhehoidon vastuutyöntekijän, omaisten, perhehoitajan ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

Toimi näin

Lastensuojelussa perhehoitoa käytetään sekä avohuollon tukitoimena, että sijaishuoltona huostaan otetuille lapsille ja nuorille.

Kehitysvammainen lapsi voi sijoittua perhehoitoon sekä kehitysvammahuollon palveluna että lastensuojelullisista syistä.

Ikäihmisten perhehoidon asiakkaaksi haetaan palveluasumisen-/perhehoidon hakemuksella, joita saa palveluohjaajilta tai kotihoidon henkilöiltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhehoito on tarkoitettu ikäihmisille, vammaisille tai lastensuojelun piiriin kuuluville lapsille ja nuorille, joille perhehoidon arvioidaan olevan ensisijainen hoitomuoto.

Palvelu on maksullinen.

Vanhusten jatkuvassa perhehoidossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksutaksaa.

Lyhytaikaisesta perhehoidosta asiakasmaksu peritään toteutuneilta perhehoidon käyttöpäiviltä.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHaapaveden kaupunki
Muut vastuuorganisaatiotPyhännän kunta
Palvelusta vastaaHaapaveden kaupunki
Alue Haapavesi, Pyhäntä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Haapaveden kaupunki
Päivitetty: 9.8.2021