suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perheasioiden sovittelu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Naantalin kaupunki
Alue: Naantali
Palvelun kieli: suomi

Perheasioiden sovittelu on tarpeen silloin, kun avio- tai avopuolisot miettivät eroa tai pohtivat eron jälkeistä tilannetta. Sovittelun avulla halutaan helpottaa perheen elämää riippumatta siitä, päätyvätkö puolisot eroon. Sovittelussa kiinnitetään erityistä huomiota lasten asemaan ja tilanteeseen perheessä ja siihen, että lapset voivat säilyttää hyvät suhteet kumpaankin vanhempaansa myös avio- tai avoeron jälkeen.

Sovittelu alkaa valmistelutapaamisella, jossa käydään läpi sovitteluprosessi. Tämän jälkeen sovittelutapaamisia on yhdestä kolmeen kertaan. Viimeisellä kerralla sovitaan seurantatapaamisesta.

Naantalin kaupungin lastenvalvoja vahvistaa sovittelussa syntyneet lasta koskevat sopimukset.


Toimi näin

Mikäli kaipaat apua perheasioiden sovittelussa ota yhteyttä Naantalin kaupungin perheasioiden sovittelijoihin. Naantalin kaupungilla työskentelee kaksi perheasioiden sovittelijaa.


Kenelle ja millä ehdoin

Sovitteluun on oikeus perheiden lapsilla sekä huoltajilla jotka ovat rekisteröidyssä parisuhteessa tai avio-/ avoliitossa.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Voitte pariskuntana hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harkitessanne tai siitä jo päätettyänne. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen esimerkiksi lapsiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi.

Jos elät avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla ja lapsillasi on oikeus päästä sovitteluun. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen. Perheasioiden sovittelua järjestää kunnan sosiaalitoimi itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi yhdistysten, yritysten, säätiöiden tai muiden ammattitaitoisten toimijoiden kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Naantalin kaupunki