suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Perheasioiden sovittelu

  • Palvelu
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen, luottamuksellinen ja asiakkaille maksuton keskustelumahdollisuus

- avio-/avoeroa miettiville

- eroon liittyviä järjestelyjä tekeville

- eronneille, jotka ovat sopeutumassa uuteen elämäntilanteeseen

- puolisoille, jotka päätyvät jatkamaan yhdessä

- lasten näkökulman/ tilanteen huomioimiseksi tai

- kun lasten tapaamiset eivät suju

Eroasioissa perheasioiden sovittelussa tavoitteena on rakentava eron suunnittelu ja vanhemmuuden jatkuminen yhteistyössä parisuhteen päättymisestä huolimatta. Sovittelu on käytännön asioihin ja tulevaisuuteen keskittyvää. Sovitteluun voi hakeutua joko yhdessä tai erikseen. Lasten asioita suunniteltaessa on molempien vanhempien läsnäolo kuitenkin tärkeää.

Sovittelijat auttavat puolisoita selkiyttämään tilannetta ja tarkastelemaan sitä sekä aikuisten että lasten kannalta. Keskusteluissa etsitään ratkaisuja ja vaihtoehtoja, jotka auttavat vaikeassa elämän tilanteessa.

Perheasioiden sovittelulla voidaan ennaltaehkäistä ongelmien laajenemista, esimerkiksi sitä, että asiat jouduttaisiin lopulta viemään oikeuden ratkaistaviksi

Perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat on ensi sijassa pyrittävä ratkaisemaan perheenjäsenten keskinäisissä neuvotteluissa ja sopimuksella.

Kyse on perheasioiden sovittelusta silloin, kun siitä on yhteisesti sovittu asiakkaan/asiakkaiden ja sovittelijoiden välillä.

Perheenjäsenet voivat hakea apua ja tukea myös johonkin muuhun ristiriitatilanteeseen ja pyytää nimenomaan perheasioiden sovittelua.

Toimi näin

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi perheneuvolaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Voitte pariskuntana hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harkitessanne tai siitä jo päätettyänne. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen esimerkiksi lapsiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi.

Jos elät avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla ja perheelläsi on oikeus päästä sovitteluun. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen. Perheasioiden sovittelua järjestää kunnan sosiaalitoimi itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi yhdistysten, yritysten, säätiöiden tai muiden ammattitaitoisten toimijoiden kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Päivitetty: 6.2.2020