suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perheasioiden sovittelu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Hämeenlinnan kaupunki
Alue: Hämeenlinna
Palvelun kieli: suomi

Lasten selviytymistä vanhempiensa erosta tukee vanhempien halu hoitaa lasten asiat sopimalla niistä yhdessä. Perhesovittelussa pyritään auttamaan vanhempia sopimaan lasten asioista mahdollisista erimielisyyksistä huolimatta. Tavoitteena on auttaa löytämään sellaisia rakentavia ratkaisuja, jotka turvaavat vanhemmuutta eron jälkeen.

Sovittelu alkaa molempien vanhempien erillisellä alkutapaamisella, jossa vanhemmille kerrotaan sovittelusta. Lisäksi kartoitetaan lapsiin liittyvät asiat, joista vanhempien pitäisi sopia. Sovittelun aikana vanhempia tavataan 1-3 kertaa joko yhdessä tai erikseen.

Perhesovittelijat tarjoavat apua vanhempien välisen keskustelun edistämiseksi. Tavoitteena on lasten suhteiden säilyminen molempiin vanhempiinsa sekä perheen arjen sujuminen.

Sovittelussa pohditaan sellaisia lasten asioiden järjestämiseen liittyviä kysymyksiä, joista vanhempien on vaikea päästä yksimielisyyteen. Elatusmaksuasioita hoitavat lapsen kotikunnan lastenvalvojat.

Perhesovittelija on ulkopuolinen ja puolueeton. Perhesovittelijan tavoite on auttaa vanhempia löytämään omalle perheelleen sopivat ratkaisut. Perhesovittelija on perheiden kanssa työskentelemään tottunut ammattilainen. Sovittelussa on läsnä kaksi perhesovittelijaa.

Perheasiain sovittelu on maksutonta ja ehdottoman luottamuksellista.


Toimi näin

Sovitteluun hakeudutaan Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan alueelta.

Voit ottaa yhteyttä perheasioiden sovitteluun puhelimitse.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Voitte pariskuntana hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harkitessanne tai siitä jo päätettyänne. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen esimerkiksi lapsiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi.

Jos elät avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla ja lapsillasi on oikeus päästä sovitteluun. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen. Perheasioiden sovittelua järjestää kunnan sosiaalitoimi itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi yhdistysten, yritysten, säätiöiden tai muiden ammattitaitoisten toimijoiden kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Hämeenlinnan kaupunki