suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Opetushallitus

Pelastusalan päällystö

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Pelastusalan päällystö työskentelee alueellisissa pelastuslaitoksissa organisaation johtotehtävissä sekä erilaisissa vahvaa ja sisäistynyttä ammattiosaamista edellyttävissä pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn tai väestönsuojelun vaativissa asiantuntijatehtävissä. Pelastuslaitosten päällystöltä odotetaan valmiuksia toimia sekä esimiesroolissa että asiantuntijaroolissa. Kaikissa päällystötehtävissä korostuvat vuorovaikutusjohtaminen, tulevaisuusosaaminen sekä suunnittelu- ja kehittämisvalmiudet, kokonaisvaltainen turvallisuusajattelu sekä kansainvälinen osaaminen. Palopäällystöön kuuluvalta edellytetään kykyä diagnostisoida ja ratkoa ongelmia usealla eri tavalla, vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä sekä hyviä oppimisvalmiuksia.

Palopäällystön virkanimikkeitä alueellisessa pelastustoimessa ovat esimerkiksi pelastuspäällikkö, riskienhallintapäällikkö, aluepalopäällikkö, palotarkastaja, valmiuspäällikkö, palopäällikkö, palomestari ja asemamestari.

Toimi näin

1. Lataa hakemuslomake.

2. Täytä lomake ohjeiden mukaan.

3. Liitä hakemukseen asiakirjat.

4. Lähetä hakemus.

Asiakirjavaatimukset

Lähetä hakemuksen liitteenä kopiot näistä asiakirjoista:

  • tutkintotodistus
  • opintosuoritusotteet
  • kansalaisuuden todistava asiakirja, esimerkiksi ote väestötietojärjestelmästä tai passin henkilötietosivu
  • nimenmuutoksen osoittava asiakirja, jos nimesi on muuttunut.

Jos olet EU- tai ETA-maan kansalainen ja haet EU- tai ETA-maassa hankkimasi ammattipätevyyden tunnustamista, lähetä myös

  • todistus ammattipätevyydestä, jos sellainen annetaan maassa, jossa olet hankkinut ammattipätevyyden (esimerkiksi lärarlegitimation)
  • työtodistukset ja todistukset elinikäisestä oppimisesta.

Käännösvaatimukset

Käännätä asiakirja suomen, ruotsin tai englannin kielelle, jos alkuperäisen asiakirjan kieli on muu kuin englanti, espanja, hollanti, islanti, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska tai viro. Käännöksen voi laatia kyseisessä kieliparissa Suomessa auktorisoitu kääntäjä tai lähtömaassa virallinen kääntäjä. Myös asiakirjan antaneen tahon laatima käännös englannin kielelle hyväksytään.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos olet saanut pelastusalan päällystön pätevyyden ulkomailla, kelpoisuudestasi ammattiin päättää Opetushallitus.

Voit saada päätöksen kelpoisuudesta pelastusalan päällystön ammattiin, jos

• olet suorittanut pätevöittäneen koulutuksen toisessa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä ja

• olet EU- tai ETA-maan kansalainen tai sinulla on asiakirja, jonka perusteella sinua tulee kohdella samoin kuin EU-maiden kansalaisia.

Voit saada päätöksen kelpoisuudesta pelastusalan päällystön ammattiin myös, jos

• olet EU- tai ETA-maan kansalainen,

• olet hankkinut ammattipätevyyden EU- ja ETA-maiden ulkopuolella,

• ammattipätevyytesi on tunnustettu toisessa jäsenmaassa ja

• olet työskennellyt ammatissa vähintään kolmen vuoden ajan siinä maassa, jossa ammattipätevyytesi on tunnustettu.

Lisätietoa päätöksenteon kriteereistä saat Opetushallitukselta.

Palvelu on maksullinen.

Päätös maksaa 420 € - 664 €. Päätös maksaa 420 €, jos siinä annetaan kelpoisuus yhteen ammattiin tai tehtävään. Päätöksen hintaan lisätään jokaisesta lisäkelpoisuudesta 122 €, kuitenkin yhteensä enintään 244 €.


Käsittelyaika

Ammattipätevyyden tunnustamishakemusten käsittelyaika on enintään neljä kuukautta siitä, kun hakija on toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat. Muille hakemuksille ei ole lakiin perustuvaa määräaikaa. Keskimääräinen käsittelyaika on 2 - 3 kuukautta siitä, kun hakija on lähettänyt kaikki tarvittavat asiakirjat.

Tausta ja lainsäädäntö

Opetushallitus tekee päätöksiä ulkomaisen tutkinnon antamasta kelpoisuudesta muun muassa opetustehtäviin, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja pelastusalan tehtäviin sekä tehtäviin, joihin vaaditaan oikeustieteen maisterin tutkinto.

Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOpetushallitus
Palvelusta vastaaOpetushallitus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Opetushallitus
Päivitetty: 23.7.2020