suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Opetushallitus

Pelastusalan alipäällystön pätevyys

 • Ammattipätevyys
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Pelastuslaitoksen alipäällystötehtävässä työskentelevä paloesimies toimii työvuoronsa esimiehenä, pelastustoiminnan johtajana, koulutusharjoitusten suunnittelijana ja kouluttajana, palotarkastajana sekä valistajana ja turvallisuuskouluttajana. Paloesimies johtaa työvuoronsa asemapalvelua sekä vastaa osaltaan asemahallinnon suunnittelusta ja järjestämisestä. Paloesimies voi toimia myös pienen paloaseman päällikkönä tai pelastuslaitoksen vastuullisissa asiantuntijatehtävissä.

Pelastustoiminnassa paloesimies johtaa pelastusyksikköä, mutta myös isompia muodostelmia, kunnes päivystävä päällystöviranhaltija saapuu kohteeseen ja ottaa johtovastuun.

Osaaminen perustuu ammatilliseen sisältöosaamiseen, hyvään johtamistaitoon sekä ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen. Paloesimieheltä vaaditaan myös vuorovaikutustaitojen hallintaa: hyvä työilmapiiri ja työvuoron henkilöstön hyvä työmotivaatio muodostavat osaamisen kehittämisen perustan.

Toimi näin

 1. Täytä sähköinen hakulomake ohjeiden mukaan.
 2. Liitä hakemukseen asiakirjat.
 3. Lähetä hakemus.

Asiakirjavaatimukset

Lähetä hakemuksen liitteenä kopiot näistä asiakirjoista:

 • pätevyys- tai tutkintotodistus, joka antaa oikeuden ryhtyä harjoittamaan ammattia
 • opintosuoritusote
 • kansalaisuuden todistava asiakirja, esimerkiksi ote väestötietojärjestelmästä tai passin henkilötietosivu
 • nimenmuutoksen osoittava asiakirja, jos nimesi on muuttunut.
 • Jos olet EU- tai ETA-maan kansalainen ja haet EU- tai ETA-maassa hankkimasi ammattipätevyyden tunnustamista, voit lähettää myös työtodistukset ja todistuksia elinikäisestä oppimisesta.

Käännösvaatimukset

Käännätä asiakirja suomen, ruotsin tai englannin kielelle, jos alkuperäisen asiakirjan kieli on muu kuin englanti, islanti, norja, ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska tai viro. Käännöksen voi laatia kyseisessä kieliparissa Suomessa auktorisoitu kääntäjä tai lähtömaassa virallinen kääntäjä. Myös asiakirjan antaneen tahon laatima käännös englannin kielelle hyväksytään.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos olet saanut pelastusalan alipäällystön pätevyyden ulkomailla, kelpoisuudestasi ammattiin päättää Opetushallitus.

Voit saada päätöksen kelpoisuudesta pelastusalan alipäällystön ammattiin, jos

• olet suorittanut ammattiin pätevöittäneen koulutuksen toisessa EU-/ETA-maassa tai Sveitsissä ja

• olet EU- tai ETA-maan kansalainen tai sinulla on asiakirja, jonka perusteella sinua tulee kohdella samoin kuin EU-maiden kansalaisia.

Voit saada päätöksen kelpoisuudesta pelastusalan alipäällystön ammattiin myös, jos

• olet EU- tai ETA-maan kansalainen,

• olet hankkinut ammattipätevyyden EU- ja ETA-maiden ulkopuolella,

• ammattipätevyytesi on tunnustettu toisessa jäsenmaassa ja

• olet työskennellyt ammatissa vähintään kolmen vuoden ajan siinä maassa, jossa ammattipätevyytesi on tunnustettu.

Lisätietoa päätöksenteon kriteereistä saat Opetushallitukselta.

Palvelu on maksullinen.

Päätös maksaa 420 € - 664 €. Päätös maksaa 420 €, jos siinä annetaan kelpoisuus yhteen ammattiin tai tehtävään. Päätöksen hintaan lisätään jokaisesta lisäkelpoisuudesta 122 €, kuitenkin yhteensä enintään 244 €.


Käsittelyaika

Ammattipätevyyden tunnustamishakemusten käsittelyaika on enintään neljä kuukautta siitä, kun hakija on toimittanut kaikki tarvittavat asiakirjat. Muille hakemuksille ei ole lakiin perustuvaa määräaikaa. Keskimääräinen käsittelyaika on 2 - 3 kuukautta siitä, kun hakija on lähettänyt kaikki tarvittavat asiakirjat.

Tausta ja lainsäädäntö

Opetushallitus tekee päätöksiä ulkomaisen tutkinnon antamasta kelpoisuudesta muun muassa opetustehtäviin, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja pelastusalan tehtäviin sekä tehtäviin, joihin vaaditaan oikeustieteen maisterin tutkinto.

Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOpetushallitus
Palvelusta vastaaOpetushallitus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Opetushallitus
Päivitetty: 11.5.2021