suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Palveluvarmenteet sosiaali- ja terveydenhuollolle

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Palveluvarmenteet ovat ohjelmistovarmenteita, joilla varmennetaan palveluntarjoajan palvelin tai palvelu. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenteita ovat

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelinvarmenne
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon testi-palvelinvarmenne
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmäallekirjoitusvarmenne
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon testi-järjestelmäallekirjoitusvarmenne.

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa Kanta-palvelujen käytössä tarvittavat palveluvarmenteet palvelujen antajien ja apteekkien sekä niiden tietoteknisten palvelujen toimittajille.

Kanta-palvelujen käyttäjäksi liittyvä organisaatio tarvitsee palvelinvarmenteet eResepti- ja eArkisto-palveluiden käyttämistä varten. Palvelinvarmenne tarvitaan suojaamaan tietoliikenneyhteys (TLS-suojattu) liittyvän organisaation palvelimen ja Kanta-palvelimien välille.

Kanta-palvelujen potilastiedon arkiston käyttäjiksi liityttäessä tarvitaan järjestelmäallekirjoitusvarmenne. Järjestelmäallekirjoitusvarmenteella allekirjoitetaan sähköisesti sellaiset asiakirjat, joita ei allekirjoiteta terveydenhuollon henkilövarmenteilla.

Kaikista palveluvarmenteista on saatavilla myös testiympäristöihin tarkoitetut testivarmenteet.

Palvelinvarmenne on voimassa enintään vuoden kerrallaan. Järjestelmäallekirjoitusvarmenteen ja sähköpostivarmenteen voimassaoloaika voi olla enintään kaksi vuotta.

Toimi näin

Palveluvarmenteita haetaan verkkoasioinnin kautta. Hakeminen edellyttää rekisteröitymistä verkkoasioinnin käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä perustaa edustamalleen organisaatiolle asiakastilin, johon hän voi kutsua organisaationsa muita käyttäjiä tai teknisen yhteystahon. Rekisteröityminen edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistautumista.

Hakemuksessa organisaatioyksikön tarkentavana tietona käytetään Kelan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallisen koodistopalvelun mukaista organisaation pitkää nimeä (esim. apteekkien kohdalla Helsingin VI apteekki).

Hakija täyttää hakemuksen ja liittää hakemukseen varmennepyynnön (csr-tiedosto) tai vaihtoehtoisesti kutsuu teknisen yhteistyötahon tilille liittämään varmennepyynnön.

Järjestelmäallekirjoitusvarmenteen hakemuksen tekee ja allekirjoittaa se terveydenhuollon palvelujen antaja, joka hallinnoi kyseistä tietojärjestelmää, vaikka palvelun tekninen ylläpito olisikin ulkoistettu toiselle organisaatiolle. Hakemuksen voi tehdä myös THL:n välittäjärekisteriin merkitty ns. Kanta-välittäjä, joka hakee järjestelmäallekirjoitusvarmenteen omiin nimiinsä. Tällöin teknisen yhteyshenkilön organisaation nimi -kenttään tulee kirjoittaa maininta: "Kanta-välittäjä".

Yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle järjestelmäallekirjotusvarmennetta hakeva palvelun antaja liittää mukaan tietojärjestelmän vaatimuksenmukaisuustodistuksen.

Asiakas näkee asian käsittelyvaiheet verkkoasioinnissa omalta tililtään.

Palveluvarmenteen toimitusaika on enintään viisi arkipäivää, kun hakemus on täytetty oikein ja tarvittavat liitteet toimitettu. Palveluvarmenne toimitetaan hakijalle tai hänen ilmoittamalleen tekniselle yhteyshenkilölle sähköpostitse der- ja pem-tiedostomuodoissa.

Hakemus raukeaa, jos se on ollut vireillä yli 6 kuukautta ja sitä ei ole täytetty oikein tai tarvittavia liitteitä puuttuu.

Palveluvarmenne on suljettava, jos on epäilys siitä, että varmenteen haltijan yksityinen avain on paljastunut. Varmenne on suljettava myös silloin kun se on tarpeeton tai sen käyttötarkoitus muuttuu. Suljettua varmennetta ei voi palauttaa käyttöön. Sulkupyyntö tehdään verkkoasioinnissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluvarmenne myönnetään yksityisille toimijoille tai yhteisöille, jotka hallinnoivat domain-nimeään. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenteet myönnetään THL - SOTE-organisaatiorekisterissä oleville organisaatioille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 5.8.2021