suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suonenjoen kaupunki

Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

  • Palvelu
  • Suonenjoki
  • Julkinen palvelu

Sosiaalihuollon palvelujen tarpeessa olevalla asiakkaalla on oikeus saada palvelutarpeensa arvioitua, ellei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Tämä arviointi on tehtävä erityisen tuen tarpeessa olevan asiakkaan kohdalla viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ja aina ilman tarpeetonta viivästystä. Arviointi tehdään asiakkaan elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa ja läheisensä sekä muiden toimijoiden kanssa. Palvelutarpeen arvioinnista laaditaan kirjallinen yhteenveto, johon on määritelty henkilön tai perheen tarvitsemat palvelut ja tukitoimet. Yhteenvetoa täydennetään tarvittaessa asiakassuunnitelmalla.

Toimi näin

Voit pyytää palvelutarpeen arviointia ottamalla itse yhteyttä palveluohjaajaan tai sosiaalityöntekijään. Myös omainen, muu henkilö tai viranomainen voi pyytää henkilölle palvelutarpeen arviointia ottamalla yhteyttä sosiaalitoimeen tai lomakkeella 'Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi'. Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsee ottamalla yhteyttä vanhuspalveluihin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuonenjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSuonenjoen kaupunki
Alue Suonenjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suonenjoen kaupunki
Päivitetty: 30.3.2022