suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palvelutarpeen arvioinnilla kartoitetaan asiakkaiden ja perheiden tilannetta ja tarjotaan tarvittavia tukitoimia. Erilaiset tukitoimet ovat lasten, nuorten ja perheiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tukevia palveluja, joilla on tiivis yhteys peruskuntien varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja nuorisotoimen palvelujen kanssa.

Yleiset lapsiperheiden palvelut on määritelty sosiaalihuoltolaissa. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita ovat esimerkiksi perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tukiperhe ja ammatillinen tukihenkilötoiminta.

Toimi näin

Sosiaalihuoltolain mukaisen hakemuksen voi tehdä kuntalainen, huoltaja tai lapsi. Sosiaalihuoltolain mukaisen hakemuksen voi tehdä yhdessä myös esimerkiksi kouluterveydenhuollon, kuraattorin, neuvolan tai terveydenhuollon kanssa. Hakemuksen kautta kuntalainen voi hakea sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita itselleen tai perheenjäsenelleen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Palvelusta vastaaPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Alue Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku, Siikainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Päivitetty: 15.3.2021