suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Kun tulet Naantalin sosiaalipalvelujen asiakkaaksi tai kun tilanteesi sosiaalipalvelujen asiakkaana muuttuu, palvelujen tarpeesi arvioidaan yhdessä sosiaalipalvelujen edustajan ja sinun sekä mahdollisesti omaisesi/edustajasi kanssa. Palvelutarpeen arviointi edistää sitä, että palvelut sopivat mahdollisimman hyvin tilanteeseesi.

Tarvittaessa palvelutarvetta pohtii moniammatillinen työryhmä.

Toimi näin

Ota palvelutarpeen arviointia varten yhteyttä sosiaalipalveluiden neuvontaan, lapsiperheiden sosiaalityöhön, vammaispalveluihin tai ikäihmisten asiakasohjaukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 20.10.2020