suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Kun tulet Naantalin sosiaalipalvelujen asiakkaaksi tai kun tilanteesi sosiaalipalvelujen asiakkaana muuttuu, palvelujen tarpeesi arvioidaan yhdessä sosiaalipalvelujen edustajan ja sinun sekä mahdollisesti omaisesi/edustajasi kanssa. Palvelutarpeen arviointi edistää sitä, että palvelut sopivat mahdollisimman hyvin tilanteeseesi.

Tarvittaessa palvelutarvetta pohtii moniammatillinen työryhmä.

Toimi näin

Ota palvelutarpeen arviointia varten yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalvelujen palvelutarpeen arviointiin, vammaispalveluihin, työikäisten palveluihin tai ikäihmisten asiakasohjaukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei se ole tarpeetonta esimerkiksi siksi, että palveluntarve on tilapäinen.

Palvelutarpeen arviointi on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä. Yli 75-vuotiaiden, vammaisten henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireille tulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Palvelun toteuttaa

Naantalin kaupunki

Palvelusta vastaa

Naantalin kaupunki
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 26.10.2022