suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite

Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palvelutarpeen arvioinnilla hahmotetaan, millaisia palveluita henkilö tarvitsee iän sairauden tai vammaisuuden perusteella.

Ikääntyvien palvelutarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä. Vanhuksen tarvitsema välttämätön palvelu järjestetään kiireellisissä tapauksissa välittömästi. Ei-kiireellisissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelut myönnetään kriteerien mukaisesti, kun palvelutarve on todettu. Tarve palveluntarpeen arviointiin saattaa liittyä terveydentilaan, asumisturvallisuuteen, muistin tai toimintakyvyn heikkenemiseen tai muuhun kotona asumiseen liittyvään asiaan.

Palvelutarpeen ilmetessä yhteyttä palveluohjaajaan voivat ottaa henkilö itse, omaiset, viranomaiset tai naapurit.

Palveluntarpeen arviointikotikäynti tarjotaan Soiten alueella kotonaan asuville, 65- vuotta täyttäneille henkilöille. Kotikäynnit ovat asiakkaille ilmaisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kotikäynnin tavoitteena on tukea kotona asuvia ikääntyneitä mahdollisimman pitkään ja tarjota heille lisäksi tietoa saatavilla olevista palveluista.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimet on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen.

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia myönnetään talousarvion määrärahojen mukaan. Palvelujen hakemisen suhteen haku on jatkuva. Palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee olla enintään 6kk vanha lääkärintodistus.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Palvelusta vastaaKeski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Alue Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Veteli
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite
Päivitetty: 8.2.2022