suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Heinolan kaupunki
Alue: Heinola
Palvelun kielet: englanti, suomi, ruotsi

Heinolassa palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen arvioinnista vastaavat lapsiperheiden arviointitiimin sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaajat.

Jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä päädytään siihen, että lapsi ja hänen perheensä hyötyvät lastensuojelulain mukaisista avohuollon tukitoimista niin lastensuojelun asiakkuus alkaa ja työskentely siirtyy avohuollon tiimiin.

Jos perheelle katsotaan sopivammaksi hyödyksi muut lapsiperheiden sosiaalipalvelut, siirtyy hän sosiaalihuoltolain mukaiseen asiakkuuteen.

Voidaan myös tulla siihen tulokseen, että perhe ei tarvitsekaan jatkossa asiakkuutta.

Yli 65-vuotiaiden palvelutarpeen selvittää Asiakasohjausyksikkö Terveystuvan palveluohjaajat ja sosiaaliohjaajat.


Toimi näin

Sosiaalihuoltoon voi olla yhteydessä kuka tahansa yksityinen henkilö, joka on huolissaan lapsen ja perheen tilanteesta. Huolta voi aiheuttaa esim. vanhempien päihteiden käyttö tai mielenterveysongelmat, joiden takia lapsen hoitoa laiminlyödään ja lapsi kokee turvattomuutta.

Myös lapsi itse tai lapsen vanhempi/vanhemmat voivat olla yhteydessä suoraan sosiaalihuoltoon erilaisissa perheen ongelmatilanteissa.

Jos olet huolissasi yli 65-vuotiaan henkilön tilanteesta (palvelujen tarve, taloudellisen tilanteen selvittäminen, asuinolot, päihteiden käyttö, liikkumisen ongelmat, turvattomuus, huoli terveydentilasta), voit olla yhteydessä Asiakasohjauspalveluiden neuvontapisteeseen (PalveluSantra).


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Usein palvelutarpeet muuttuvat ajan mittaan, jolloin niiden arviointi tehdään uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Heinolan kaupunki