suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Palvelutarpeen arviointi sosiaalihuollossa

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palveluohjaus antaa laaja-alaista ohjausta ja neuvontaa erilaisista olemassa olevista palveluista ja tukimahdollisuuksista. Neuvontaa annetaan puhelimitse, kotikäynneillä, palveluohjaajan luona, erilaisissa tilaisuuksissa ja palvelupisteissä. Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen kartoitus, jossa käydään läpi asiakkaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet sekä asuin- ja elinympäristön olosuhteet.

Palveluohjaajat suunnittelevat ja seuraavat asiakkaille tarjottavia palveluita heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Palveluohjaus tekee tiivistä yhteistyötä muiden palveluiden tuottajien kanssa.

Palveluohjauksen kautta haetaan muun muassa:

Omaishoidon tukea, johon liittyvät hoidettavan intervallijaksojen toteutuminen, omaishoidon palvelusetelit, hoidettavan kotona toteutettava perhehoito, hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittäminen ja ylläpito.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisen kanssa.

Palveluohjaus käsittelee hakemukset asumispalveluihin, järjestää asumispalveluyksiköiden asiakaspaikkoja ja intervallijaksoja.

Matalan kynnyksen palvelupiste Wiisari palvelee Tyykihovissa seutukunnallisesti ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja vammaisten palveluihin liittyvissä asioissa.

Lapsiperheiden palveluohjaus:

Kun jokin asia perheen, lapsen tai nuoren tilanteessa huolettaa, ota ensisijaisesti yhteyttä lapsiperheiden palveluohjaukseen. Palveluohjaus tarjoaa ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille suunnattuihin sosiaalipalveluihin liittyen. Palvelu on tarkoitettu kaikille seutukunnan perheille, joissa on ainakin yksi alaikäinen. Palveluohjaus on maksutonta ja vapaaehtoista.

Aikuissosiaalityö:

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden aikuisten ja perheiden kanssa tehtävää sosiaalityötä hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja elämänhallinnan vahvistamiseksi. Aikuissosiaalityö auttaa silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hallintaan ja suunnitteluun liittyvissä asioissa. Asiakkaan kanssa kartoitetaan kokonaistilanne ja etsitään yhdessä ratkaisukeinoja elämäntilanteen parantamiseksi ja muutokseen tukemiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 6.12.2021