suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Palvelutarpeen arviointi

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Arviointitiimissä käsitellään alaikäisistä lapsista tulleet lastensuojeluilmoitukset ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitukset. Ilmoituksen perusteella aloitetaan tarvittaessa palvelutarpeen arviointi ja lastensuojelutarpeen selvitys.

Palvelutarpeen arvioinnin eteneminen, kun lapsi/nuori itse, hänen vanhempansa tai joku muu lapsesta huolissaan oleva henkilö on yhteydessä sosiaalihuoltoon. Kaikilla lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä aikuisilla on tietyissä tilanteissa velvollisuus ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon tai tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he ovat huolissaan lapsen hyvinvoinnista.

Kiireellisissä tilanteissa asiaan tulee puuttua välittömästi.

Toimi näin

Ota yhteyttä perhesosiaalityön palvelutarpeen arviointiin ja kiireellisessä asiassa sosiaalipäivystykseen (24/7).

 • Kiireettömissä tilanteissa voit tehdä lastensuojeluilmoituksen ja sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen sähköisillä lomakkeilla.

 • Lastensuojeluilmoitus tehdään tilanteissa, joissa lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Kenelle ja millä ehdoin

 • Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään, onko lapsella tai lapsiperheellä tuen tarvetta. Arvioinnin aikana tarkastellaan lapsen arjen sujumista kokonaisvaltaisesti ja tehdään arvio tukitoimien tarpeesta.

 • Lastensuojelutarpeen selvityksessä arvioidaan lapsen/nuoren omaa käyttäytymistä, vanhempien valmiuksia vastata lapsen tarpeisiin sekä lastensuojelun tukitoimien tarvetta.

 • Arviointi tehdään yhdessä lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Tapaamiset voidaan järjestää sosiaalitoimistossa, lapsen kotona, päiväkodissa tai koulussa. Lasta tavataan, jotta kuullaan lapsen oma kokemus arjen sujumisesta.

 • Vanhempien kanssa selvitetään lapsen elämäntilannetta lapsen näkökulmasta. Samalla arvioidaan vanhempien mahdollisuuksia vastata lapsen turvallisuudesta, perustarpeista ja kehitystason mukaisesta hoidosta ja kasvatuksesta.

 • Sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa olla yhteydessä muihinkin lapsen elämään kuuluviin henkilöihin, kuten opettajaan tai päiväkodin henkilökuntaan. Tapaamisten määrä vaihtelee yhdestä useampaan tarpeen mukaisesti.

 • Selvityksestä tehdään kirjallinen yhteenveto. Siihen kirjataan asiat, joita on käsitelty tapaamisissa. Yhteenvetoon kirjataan erikseen lapsen, vanhempien ja sosiaalityöntekijän näkemys palvelutarpeesta. Jos näyttää siltä, että lapsi ja hänen perheensä tarvitsevat sosiaalihuollon apua, niin asiakkuus voi alkaa joko perhesosiaalityössä tai lastensuojelussa.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 29.5.2020