suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Palvelusetelit

 • Palvelu
 • 3 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Palveluseteli eli maksusitoumus on vaihtoehto hyvinvointikuntayhtymän itse tuottamalle tai ostamille palveluille.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palvelujen vaihtoehtona on palveluseteli

 • kotihoidossa
 • lapsiperheiden kotipalvelussa
 • henkilökohtaisessa avussa ja palveluasumisessa
 • vuorohoidossa
 • lääkärin vastaanottopalveluissa
 • Palveluseteliasiakkaaksi hakeudutaan samalla tavalla kuin muihinkin palveluihin. Maksusitoumuksen myöntäminen perustuu aina palvelutarpeen arviointiin ja palvelun myöntämisen kriteereihin.

Hyvinvointikuntayhtymän viranhaltija tekee päätöksen palvelujen saamisesta. Palveluseteliasiakkaalle laaditaan hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelma, jonka perusteella palvelut järjestetään.

Asiakas valitsee itse palveluntuottajan kuntayhtymän hyväksymistä palveluntuottajista ja tekee sopimuksen palvelusta. Seteliä saa käyttää vain siihen palveluun, johon se on myönnetty. Palveluseteliä ei voi siirtää toiselle henkilölle eikä muuttaa rahaksi. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet.

 • Kotihoidossa, henkilökohtaisessa avussa ja lapsiperheiden kotipalvelussa palvelusetelin arvo on tuntimaksu.
 • Säännöllisessä kotihoidossa ja asumispalvelussa (lukuun ottamatta vammaispalveluja) setelin arvo ja asiakasmaksu sekä mahdollinen omavastuu määräytyvät palvelutarpeen ja asiakkaan bruttotulojen perusteella.
 • Lääkärin vastaanottopalveluissa palvelusetelin arvo on kiinteä käyntimaksu.

Toimi näin

Palvelusetelin hakemuslomakkeita saa NeuvoRassista, kuntayhtymän internet-sivuilta ja NettiRassista. Lomakkeet palautetaan NeuvoRassiin tai NettiRassin kautta. Tulosidonnaisen palvelusetelin liitteeksi tulee laittaa tarvittavat tulotiedot.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 8.12.2021