suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Palveluseteli

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto Taivalkosken kunnan itse tuottamille sosiaali- ja terveyspalveluille. Palveluseteli on kunnan myöntämä sitoumus, jolla voi ostaa sosiaalipalveluja kotiin kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta. Osa palveluseteleistä on tasasuuruisia ja osa tulosidonnaisia. Kotihoidon tukipalvelut kuuluvat kunnan harkinnan perusteella järjestettäviin palveluihin.

Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta on määritellyt palvelusetelin arvon ja hyväksynyt yksityiset palveluntuottajat, joiden palveluja voit palvelusetelillä ostaa.

Taivalkoskella on käytössä seuraavat palvelusetelit.

  • omaishoidon tuen vapaan palveluseteli
  • henkilökohtainen avustaja palveluseteli
  • tukipalveluseteli
  • tilapäisen ja säännöllisen kotihoidon palveluseteli

Palveluseteliyrittäjän kelpoisuus on oltava vastaava kuin kunnan itse tuottamissa palveluissa.

Toimi näin

Hae tukipalveluseteliä tukipalveluseteli hakulomakkeella. Toimita hakulomakkeen liitteeksi tarvittavat tuloselvitys ja kopiot tiliotteista lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Kotihoidon tilapäisen ja säännöllisen palvelusetelin käyttöönotto sovitaan asiakkaan kanssa palvelu- ja ohjaus neuvottelussa. Toimita tarvittavat tuloselvitys ja kopiot tiliotteista kotihoidon sairaanhoitajalle, joka vastaa kotihoidon palveluseteli päätöksistä.

Omaishoidon tuen vapaan palvelusetelin käyttöönotosta voit sopia kotihoidon palveluohjaajan kanssa. Henkilökohtaisen avun palveluseteli myönnetään sosiaalitoimistossa.

Palvelusetelillä voit hankkia sinulle myönnettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja Taivalkosken sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiltä yksityisiltä palveluntuottajilta. Sovi palveluntarjoajan kanssa palvelun toteutuksesta. Palveluseteli on aina henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai käyttää johonkin muuhun kuin myöntämispäätöksessä sanottuun tarkoitukseen. Omavastuuosuudesta ei voi hakea kotitalousvähennystä.

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan palvelusetelihakulomakkeella. Hakemus tulee täyttää asianmukaisesti ja lähettää hakemuksessa mainittujen liitteiden kanssa palvelusetelihakemuksessa olevaan osoitteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelusetelin käyttäjiltä edellytetään, että he pystyvät tekemään valintoja palveluntuottajien välillä ja valvomaan annetun palvelun laatua.

Palvelusetelin avulla järjestetyn palvelun aloittaminen edellyttää kunnan työntekijän asiakkaalle tekemää palvelutarpeen arviointia. Palveluseteli voidaan myöntää asiakkaalle, joka täyttää palveluun pääsyn kriteerit. Kunta kuitenkin viime kädessä päättää siitä, kuka on oikeutettu saamaan palvelusetelin.

Palvelukohtaiset palveluseteliarvot ja arviointiperusteet on määritelty palvelusetelisääntökirjoissa.

Palvelu on maksullinen.

Sinun maksettavaksi jää palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus tai ei omavastuuta riippuen palvelusetelistä.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Perustiedot

Palvelusta vastaaTaivalkosken kunta
Alue Taivalkoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 12.12.2020