suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Palveluseteli ikäihmisten omaishoidon tuen palveluissa

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Palveluseteli on tapa järjestää asiakkaan tarvitsemia omaishoidon tuen palveluita. Omaishoidon palveluiden sisältö on kuvattu Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalvelujen sääntökirjassa.

Toimi näin

Vaiheet omaishoidon tuen hakemisesta palvelujen saamiseen saakka

 1. Asiakas tai hänen edustajansa tekee hakemuksen omaishoidon tuen palveluihin ja saa tarvittaessa ohjausta Neuvontapiste Nestorista.
 2. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluissa.
 3. Asiakas saa palvelupäätöksen postitse.
 4. Päätöksen mukana asiakkaalle menee tieto, järjestetäänkö omaishoidon tuen palvelut kaupungin omana toimintana vai palveluseteliyrittäjien omaishoidon tuen yksiköistä, joihin asiakas/läheinen ovat itse yhteydessä. Tutustumista varten asiakas ei tarvitse palveluseteliä, vaan päätöksen palvelutuotteesta, jolla osoittaa palveluntuottajalle saavansa palvelusetelin omaishoidon palveluun.
 5. Asiakas antaa mahdollisimman nopeasti tuloselvityksen bruttotuloista liitteineen palvelusetelin myöntämistä varten ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuyksikköön.
 6. Asiakkaalle lasketaan palvelusetelin arvo, josta hän saa palvelusetelipäätöksen postitse asiakasmaksuyksiköstä.
 7. Asiakas sopii palveluista palvelusetelituottajan kanssa.
 8. Asiakas ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan asiakasmaksuyksikköön.
 9. Asiakas tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa.
 10. Asiakas huolehtii, että eläkettä saavan hoitotuki ja mahdollinen asumistuki on haettu Kelasta. Asiakas ilmoittaa tuloissa tapahtuvista muutoksista ikäihmisten palveluihin, asiakasmaksuyksikköön.
 11. Asiakkaalle myönnetty palveluseteli lähetetään sähköisesti palveluntuottajalle.
 12. Asiakas osallistuu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmansa suunnitteluun 2-3 kuukauden sisällä muutosta ja saa sen kirjallisesti itselleen.
 13. Asiakas maksaa palveluntuottajalle sopimusten mukaisesti palveluista omavastuuosuuden (palvelun ja palvelusetelin välisen erotuksen) sekä muut palvelusopimuksen mukaiset palvelut.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan palveluntarpeen arvioinnin perusteella myönnetään palvelupäätös

Omaishoidon tuen palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemus voidaan postittaa tai tuoda Neuvontapiste Nestoriin, tai sen voi lähettää sähköisesti turvapostilla. Asiakas voi olla yhteydessä Nestoriin myös saadakseen ohjausta ja neuvontaa palveluista. Neuvontaa voi saada paikan päällä, puhelimitse, sähköpostitse tai Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Omaishoidon tuen palveluja järjestetään asiakkaalle, kun muiden läheisten tuki ei enää riitä. Palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa. Arvion jälkeen asiakas saa palvelupäätöksen.

Palvelusetelituottajan valinta

Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee Rovaniemen kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan ja sopii palvelun ostamisesta palvelusetelituottajan kanssa. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelupäätöksen mukaiset palvelut palvelusetelin arvoon saakka. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Palvelu on maksullinen.

Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 29.1.2021