suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Palveluseteli ikäihmisten kotihoidon palveluissa

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Palveluseteli on tapa järjestää asiakkaan tarvitsemia kotihoidon palveluita. Kotihoidon palveluiden sisältö on kuvattu Kotona asumista tukevien palveluiden ja asumispalveluiden sääntökirjassa.

Toimi näin

Vaiheet yhteydenotosta palvelujen saamiseen

 1. Asiakas tai hänen edustajansa ottaa yhteyttä Neuvontapiste Nestoriin.
 2. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluissa.
 3. Asiakas saa palvelupäätöksen postitse.
 4. Päätöksen mukana asiakkaalle menee tieto, järjestyykö kotihoito kaupungin omana toimintana vai palvelusetelituottajan kotihoidon yksiköistä, joihin asiakas/läheinen ovat itse yhteydessä. Tutustumista varten asiakas ei tarvitse palveluseteliä, vaan päätöksen palvelutuotteesta, jolla osoittaa palveluntuottajalle saavansa palvelusetelin kotihoidon palveluun.
 5. Asiakas antaa mahdollisimman nopeasti tuloselvityksen bruttotuloista liitteineen palvelusetelin myöntämistä varten ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuyksikköön.
 6. Asiakkaalle lasketaan palvelusetelin arvo, josta hän saa palvelusetelipäätöksen postitse asiakasmaksuyksiköstä.
 7. Asiakas sopii palveluista palvelusetelituottajan kanssa.
 8. Asiakas ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan asiakasmaksuyksikköön.
 9. Asiakas tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa.
 10. Asiakas huolehtii, että eläkettä saavan hoitotuki ja mahdollinen asumistuki on haettu Kelasta. Asiakas ilmoittaa tuloissa tapahtuvista muutoksista ikäihmisten palveluihin, asiakasmaksuyksikköön.
 11. Asiakkaalle myönnetty palveluseteli lähetetään sähköisesti palveluntuottajalle.
 12. Asiakas osallistuu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmansa suunnitteluun 2-3 kuukauden sisällä muutosta ja saa sen kirjallisesti itselleen.
 13. Asiakas maksaa palveluntuottajalle sopimusten mukaisesti palveluista omavastuuosuuden (palvelun ja palvelusetelin välisen erotuksen) sekä muut palvelusopimuksen mukaiset palvelut.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan palveluntarpeen arvioinnin perusteella myönnetään palvelupäätös

Kotihoidon palveluja järjestetään asiakkaalle kun läheisten tuki ei enää riitä kotona pärjäämiseen. Palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa. Arvionnin jälkeen asiakas saa palvelupäätöksen. Palvelupäätöksen jälkeen myönnetään mahdollisesti palveluseteli, mikäli Rovaniemen kaupungin kotihoidon palveluista ei palvelua voida järjestää.

Palvelusetelituottajan valinta

Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee Rovaniemen kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan ja sopii palvelun ostamisesta palvelusetelituottajan kanssa. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelupäätöksen mukaiset kotihoidon palvelut palvelusetelin arvoon saakka. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Jos kotihoidon palveluiden kriteerit eivät täyty, yksityisiä palveluja tarjoavat kokonaan omakustanteisesti useat palveluntuottajat Rovaniemellä.

 • Kotona asumista tukevien palvelujen ja asumispalveluiden sääntökirja

Palvelu on maksuton.

Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Perustiedot

Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 4.8.2022