suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Palveluseteli ikäihmisten asumispalveluissa

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Asiakas hakee Rovaniemen kaupungilta asumispalvelua, kun läheisten tuki ja kotiin annettavat palvelut eivät enää riitä. Tarvittaessa asiakas voi kysyä neuvontaa Nestorista. Palveluntarpeen arvioinnin jälkeen päätetään palveluista ensisijaisesti kaupungin omassa asumisyksikössä. Jos kaupungin omista asumisyksiköistä ei järjesty palveluasumispaikkaa, on mahdollista järjestää palvelusetelillä asiakkaan tarvitsemia asumispalveluita yksityisen palvelusetelitoimijan asumisyksikössä. Asumispalveluiden sisältö on kuvattu Kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden sääntökirjassa.

Toimi näin

Palvelusetelin käyttöönoton vaiheet

 1. Asiakas tai hänen edustajansa tekee hakemuksen asumispalveluihin ja saa tarvittaessa ohjausta Neuvontapiste Nestorista.
 2. Asiakkaan palvelutarpeen arviointi tehdään Rovaniemen kaupungin ikäihmisten palveluissa.
 3. Asiakas saa palvelupäätöksen postitse. Palvelutuotteena on joko palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen.
 4. Päätöksen mukana asiakkaalle menee tieto palveluasumisen yksiköistä, joihin asiakas/läheinen ovat itse yhteydessä. Tutustumista varten asiakas ei tarvitse palveluseteliä, vaan päätöksen palvelutuotteesta, jolla osoittaa palveluntuottajalle saavansa palvelusetelin joko palveluasumiseen tai tehostettuun palveluasumiseen.
 5. Asiakas antaa mahdollisimman nopeasti tuloselvityksen bruttotuloista liitteineen palvelusetelin myöntämistä varten ikäihmisten palveluiden asiakasmaksuyksikköön.
 6. Asiakkaalle lasketaan palvelusetelin arvo, josta hän saa palvelusetelipäätöksen postitse asiakasmaksuyksiköstä.
 7. Asiakas sopii nopeasti muuttamisesta ja palveluista palvelusetelituottajan kanssa.
 8. Asiakas ilmoittaa valitsemansa palveluntuottajan asiakasmaksuyksikköön.
 9. Asiakas tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan kanssa.
 10. Asiakas huolehtii, että eläkettä saavan hoitotuki ja mahdollinen asumistuki on haettu Kelasta. Asiakas ilmoittaa tuloissa tapahtuvista muutoksista ikäihmisten palveluihin, asiakasmaksuyksikköön.
 11. Asiakkaalle myönnetty palveluseteli lähetetään sähköisesti palveluntuottajalle.
 12. Asiakas osallistuu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmansa suunnitteluun 2-3 kuukauden sisällä muutosta ja saa sen kirjallisesti itselleen.
 13. Asiakas maksaa palveluntuottajalle sopimusten mukaisesti palveluista omavastuuosuuden (palvelun ja palvelusetelin välisen erotuksen) sekä muut palvelusopimuksen mukaiset palvelut.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelusetelin myöntäminen

Asumispalveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemus voidaan postittaa tai tuoda Neuvontapiste Nestoriin, tai sen voi lähettää sähköisesti turvapostilla. Tavallisella postilla hakemusta ei voi lähettää henkilötietojen vuoksi. Asiakas voi olla yhteydessä Nestoriin myös saadakseen ohjausta ja neuvontaa palveluista. Neuvontaa voi saada paikan päällä, puhelimitse, sähköpostitse tai Rovaniemen kaupungin nettisivuilta.

Asumispalveluja järjestetään asiakkaalle kun läheisten tuki ja kotiin annettavat palvelut eivät enää riitä. Palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan, läheisten ja hoitohenkilöstön kanssa. Arvion jälkeen asiakas saa palvelupäätöksen. Palvelupäätöksen jälkeen myönnetään mahdollisesti palveluseteli, mikäli Rovaniemen kaupungin omista palveluasumisen yksiköistä ei löydy paikkaa.

Palvelusetelituottajan valinta

Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas valitsee Rovaniemen kaupungin hyväksymän palvelusetelituottajan ja sopii palvelun ostamisesta palvelusetelituottajan kanssa. Päätöksen perusteella kunta maksaa palvelupäätöksen mukaiset asumispalvelut palvelusetelin arvoon saakka. Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Jos asumispalveluiden kriteerit eivät täyty, senioriasuntoja ja asumispalveluja tarjoavat kokonaan omakustanteisesti useat yksityiset palveluntuottajat.

 • Asumispalvelujen myöntämisen perusteet
 • Kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden sääntökirja

Palvelu on maksullinen.

Asiakas maksaa palvelusetelin arvon ylittävän osan, eli omavastuun ja muut hankkimansa palvelut palveluntuottajalle suoraan.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Vanhusten asumispalvelut palvelusetelillä

Vaana-järjestelmässä tiedot hyväksytyistä ikäihmisten asumispalvelujen palvelusetelituottajista

Tausta ja lainsäädäntö

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2019

Perustiedot

Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 6.10.2020