suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Palveluasuminen vaikeavammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista järjestetään erityisryhmien asumispalvelujen kautta vaikeavammaisille henkilöille. Palveluasuminen on tarkoitettu paljon apua tarvitseville henkilöille, jotka alentuneen toimintakyvyn vuoksi tarvitsevat jatkuvaa apua ja tukea omatoimisen asumisen mahdollistamiseksi. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joiden avuntarve on ympärivuorokautista.

Toimi näin

Vaikeavammaiset henkilöt hakevat vammaispalvelulain mukaista palveluasumista erityisryhmien asumispalveluista. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi otetaan yhteyttä erityisryhmien asumispalvelujen sosiaalityöntekijään.

Asiakas voi myös jättää erityisryhmien asumispalveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut erityisryhmien asumispalveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Palvelua haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan vamma tai sairaus, toimintakyky ja tarve haettavalle palvelulle.

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluasumista myönnetään vammaispalvelulain nojalla sellaisille vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat vamman tai sairauden johdosta välttämättä palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämäntoiminnoista. Kunnalla ei ole eritysitä velvollisuutta järjestää palveluasumista, mikäli vaikeavammaisen riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon tukitoimenpitein.

Palvelu on maksuton.

Vammaispalvelulain mukainen palveluasumisen palvelu on asiakkaalle maksuton. Asiakas maksaa asumiseen ja elämiseen liittyvät tavanomaiset kustannukset, kuten vuokra ja ateriakustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 19.10.2021