suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Palveluasuminen vaikeavammaiset

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palvelua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi arkielämässään tarvitsee apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten hyvin runsaasti. Palveluasumista ei järjestetä, jos henkilön avun tarvetta ei voida turvata avohuollon keinoin. Avun tarpeen tulee olla pysyvä tai pitkäaikainen.

Vaikeavammaisten palveluasuminen voidaan toteuttaa mm. asiakkaan yksittäisessä asunnossa, palveluasumisryhmässä tai palvelutalossa.

Yksittäisessä asunnossa toteutetussa palveluasumisessa avustaminen järjestetään usein eri palvelumuotoja yhdistämällä (esim. henkilökohtainen apu, FSHKY:n kotihoito, yksityinen kotipalvelu, omaishoidon tuki tai turvapuhelin). Palveluasumista voidaan toteuttaa myös palvelutaloissa tai ryhmämuotoisissa asumisyksiköissä, jolloin palvelu ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta valita tapaa, jolla palveluasuminen järjestetään. Hänen mielipiteensä tulee kuitenkin ottaa huomioon asumispaikasta päätettäessä.

Palveluasumiseen kuuluvat aina jokapäiväiselle suoriutumiselle välttämättömät palvelut. Näitä voivat olla avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, liikkumisessa, ruokataloudessa, siivouksessa sekä terveyden, kuntoutuksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarvittavat palvelut.

Palveluasumista haetaan Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän nettisivuilta tulostettavalla vammaispalveluhakemuksella. Asiakas voi myös ottaa yhteyttä vammaispalvelutoimistoon saadakseen apua hakemuksen tekemisessä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, josta käy ilmi asiakkaan toimintakyky ja toimintakykyyn vaikuttavat vammat ja sairaudet. Vammaispalveluiden työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin ja asiakkaan kanssa laaditaan palvelusuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan palveluntarve ja palvelut, joilla siihen voidaan vastata.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Palvelu (hoito ja huolenpito) on maksuton. Asunnon vuokran ja muut jokapäiväiseen elämään liittyvät kustannukset asiakas maksaa itse.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 14.9.2021