suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervon kunta

Palveluasuminen

  • Palvelu
  • Tervo
  • Julkinen palvelu

Työikäisten sosiaalihuoltolain mukaisista palveluasumispäätöksistä vastaa sosiaalityöntekijä.

Kun kotiin annettavien palvelujen avulla ei enää selviydy omassa kodissa, tehdään hakemus kunnan palveluasumiseen.

Toimi näin

Toimintaa ohjaa SHL, asiakasmaksuasetus- ja -laki, L asiakkaan asemasta ja oikeuksista, kotikuntalaki

Kenelle ja millä ehdoin

Kun asiakkaalla todetaan palvelutarpeen arvioinnin myötä, että itsenäinen asuminen tukitoimin ei ole mahdollista eikä aikuisikäisten perhehoidolla pystytä riittävästi vastaamaan asiakkaan palveluntarpeeseen, järjestetään asiakkaalle palveluasumispaikka.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilöille, joiden

  • toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • hoidon ja huolenpidon tarve on toimintakyvyn alenemisen johdosta kohonnut.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asiakas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Hän voi kalustaa asuntonsa itse.

Yhteisöllistä asumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Se lasketaan avohoidoksi.

Palvelusta vastaa

Tervon kunta
Tekstistä vastaa: Tervon kunta
Päivitetty: 28.11.2022