suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sysmän kunta

Palveluasuminen

  • Palvelu
  • Sysmä
  • Julkinen palvelu

Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Tehostettua palveluasumista kunta järjestää niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ikääntymisen, sairauden, kehitys- tai muun vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettuun palveluasumiseen kuuluu hoidon ja huolenpidon lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti. Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta vuokran, hoivamaksun sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Palveluasumispäätökset käsitellään moniammatillisessa SAS-työryhmässä.

Sysmässä palvelun tuottaa Terveystalo Oy

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaSysmän kunta
Alue Sysmä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Sysmän kunta
Päivitetty: 26.5.2020