suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Palveluasuminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Oulaisten kaupunki
Alue: Oulainen
Palvelun kieli: suomi

Kunta järjestää palveluasumista henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista kunta järjestää niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden tai vamman takia ympärivuorokautista.

Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kuuluu hoidon ja huolenpidon lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta palvelumaksun ja tehostetun palveluasumisen maksut sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Kunnat voivat järjestää tehostetun palveluasumisen itse tai hankkia sen ostopalveluna yhdistyksiltä tai yrityksiltä.

Tehostettua palveluasumista on Oulaisissa Rantakartanon eri yksiköissä. Lepolan yksikkö on vuorohoitoyksikkö, johon asiakas voi tulla mm. omaishoitajan vapaiden aikana.

Tavallista palveluasumista on Konttilan Tuvalla.

Tehostettuun palveluasumiseen on käytössä tehostetun palveluasumisen palveluseteli.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Kunta järjestää palveluasumista henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Kunta voi järjestää palveluasumisen itse, järjestää palvelun palvelusetellillä tai ostaa asumispalveluita ostopalveluina.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista


Palvelun toteuttaa: 
Oulaisten kaupunki