suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Palveluasuminen

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Vanhusten palveluasuminen

Palveluasumiseen sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelu.

Ennen palveluasumiseen siirtymistä selvitetään ja arvioidaan aina asiakkaan toimintakyky ja avohoidon ja tukipalveluiden mahdollisuudet tukea asumista omassa kodissa.

Vammaisten palveluasumien

Asukas saa asumisessaan ja päivittäisissä toiminnoissa omassa kodissaan tarvitsemansa avustamisen asumispalvelujen järjestäjältä. Palveluasuminen järjestetään ostopalveluna.

Kehitysvammaisten palveluasuminen

Palveluasuminen järjestetään henkilölle, joka tarvitsee apua, tukea ja ohjausta päivittäisissä toiminnoissaan. Asukkaalla voi olla käytössään liikkumisen apuvälineitä. Palveluasumisessa keskimääräinen tuen tarve on 2-5 tuntia vuorokaudessa. Asukas saa tuen ja valvonnan yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Palveluasumista järjestetään kaupungin omana toimintana sekä ostopalveluna.

Toimi näin

Vanhusten palveluasuminen

Puhelinpalvelun tiedot löydät puhelinasioinnin välilehdeltä.

Voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen vanhustenpalveluohjaus(at)kuopio.fi.

Henkilökohtainen asiointi ainoastaan ajanvarauksella.

Vammaisten palveluasuminen

Täytä kirjallinen hakemus, jonka voit tulostaa Kuopion kaupungin vammaispalveluiden verkkosivuilta. Hakemuslomakkeen voit tarvittaessa hakea tai pyytää myös vammaispalveluyksiköstä. Hakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärinlausunnon tai fysioterapeutin tai toimintaterapeutin lausunnon.

Kenelle ja millä ehdoin

Vanhusten palveluasuminen

Vanhusten palveluasumisen myöntämiskriteerit löydät linkeistä vanhusten palveluohjauksen verkkosivuilta.

Palvelu on maksullinen.

Vanhusten palveluasumisen asiakasmaksut määräytyvät perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan vuosittain vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. Lisäksi asiakas maksaa vuokraa, joka määräytyy asiakkaan ja vuokranantajan keskenään tekemän vuokrasopimuksen mukaan.

Vammaisilla ja kehitysvammaisilla palvelu on maksuton, mutta asiakas maksaa itse vuokran, lääkkeet, ateriat ym. tavanomaiset kustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 21.10.2019