suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Isonkyrön kunta

Palveluasuminen

  • Palvelu
  • Isokyrö
  • Julkinen palvelu

Vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelua. Palveluasumista järjestetään palvelutaloissa ja ryhmäkodeissa, mutta palveluasuminen voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla.

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujille myönnettävä palveluasuminen on sosiaalihuoltolain alaista palvelua. Palvelun sisältö on edellä kuvatun kaltainen

Ikäihmisille järjestetään palveluasumista palvelukeskus Laurilassa. Tehostettua palveluasumista on Reino- ja Ainokodissa. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät enää selviydy kotonaan turvallisesti kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Tehostetun palveluasumisen asunnot ovat vuokra-asuntoja, jotka kalustetaan itse.

Toimi näin

Vammaisten asumis- ja laitospalveluasioissa voi ottaa yhteyttä perusturvajohtajaan tai sosiaalityöntekijöihin.

Isonkyrön kunnassa ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta tehdään joko sosiaaliohjaajalle tai kotipalvelun ohjaajalle.

Reino- ja Ainokotiin haetaan hakemuksella. Hakemuksen voit tulostaa tai noutaa kunnan keskuksesta tai palvelukeskuksen johtajalta tai pyytää lähettämään postitse. Hakemus palautetaan palvelukeskuksen johtajalle. SAS-ryhmä käsittelee tulleet hakemukset.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelukoti on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät enää tule toimeen omassa kodissaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon turvin. Palvelukotiin

voi hakeutua myös lyhytaikaiseen hoitoon esim. kotiväen lomamatkan ajaksi.

Palvelu on maksullinen.

Palvelukodin maksut kertyvät asunnonvuokrasta, ruuasta, pyykeistä, tarvikemaksusta sekä palvelumaksusta, joka määräytyy bruttotulojen mukaan.

Tilapäinen asumispalvelu maksetaan käytettyjen vuorokausien perusteella.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIsonkyrön kunta
Palvelusta vastaaIsonkyrön kunta
Alue Isokyrö
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Isonkyrön kunta
Päivitetty: 5.5.2020