suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Valkeakosken kaupunki

Palotarkastus

  • Palvelu
  • Valkeakoski
  • Julkinen palvelu
Alue Valkeakoski
Palvelun kieli suomi

Palotarkastuksia tekee pelastusviranomainen. Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuudesta ohjeita ja neuvoja, ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava viranomaiselle pelastussuunnitelma ja muita tietoja rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.


Toimi näin

Palotarkastuksen tekijä on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin. Kohteen edustajan on esitettävä tarkastajalle tarvittavat asiakirjat.

Nykyisessä lainsäädännössä ei aiemmasta poiketen määritellä yksityiskohtaisesti palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitokset määrittelevät kohteet itse alueellaan esiintyvien riskien perusteella. Tätä varten pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma, jossa esitetään palotarkastuksen lisäksi muut valvontatoimenpiteet sekä kuvataan miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan.

Pelastuslainsäädännön tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvonnan määräväliä määriteltäessä tarkastellaan henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Näiden perusteella pyritään kohdentamaan valvontaa tarkoituksenmukaisesti. Riskejä voidaan arvioida osittain tilastollisesti ja osittain käytetään asiantuntija-arvioita.

Aiemmin puhuttiin erityiskohteiden palotarkastuksesta ja se tarkoitti käytännössä kaikkia muita kohteita kuin asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita. Nykyisin näistä kohteista käytetään nimitystä yritys- ja laitoskohteet.

Yritys- ja laitoskohteiden tarkastuksista tiedotetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kiinteistön haltijaa/omistajaa.

Lisätietoja asiasta Pirkanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuilta: http://www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi .


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Palotarkastuksia tekee pelastusviranomainen. Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuudesta ohjeita ja neuvoja, ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava viranomaiselle pelastussuunnitelma ja muita tietoja rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.


Palvelun toteuttaa: Pirkanmaan pelastuslaitos (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)