suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Palotarkastus

  • Palvelu
  • 13 kuntaa
  • Julkinen palvelu
Alue: Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo
Palvelun kieli: suomi

Pelastuslaitos suorittaa valvontasuunnitelman mukaisia palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Palotarkastuksilla ohjataan myös kohteiden pelastussuunnittelua ja poistumisturvallisuusselvitysten laatimista. Valvonta suunnitellaan vuosittain päivitettävässä valvontasuunnitelmassa. Valvontasuunnitelmassa on määritelty palotarkastettavat kohteet ja muut valvontatoimenpiteet paikallisten olosuhteiden ja alueella esiintyvien riskien perusteella. Suoritettavia toimenpiteitä tulee erityisesti suunnata sellaisiin riskikohteisiin, joissa olemassa olevat riskit ovat suuret tai pelastuslaitoksen yksiköt eivät saavuta kohdetta riittävän nopeasti.

Asuinkiinteistöihin tehdään maksuttomia yleisiä palotarkastuksia maakunnassa siten, että 10 vuoden välein kiinteistöihin lähetetään turvaopas ja omavalvontalomake. Näiden avulla asukas itse arvioi ja kehittää turvallisuutta. Omavalvonnan lisäksi pelastuslaitos tekee palotarkastuksia tarkastusvuorossa olevalla alueella, mutta kaikissa kiinteistöissä ei käydä.

Palotarkastus vie aikaa noin 20 minuuttia. Usein tarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen, mutta joskus tarkastuksia tehdään myös ilmoittamatta. Tarkastuksella pyritään vaikuttamaan asukkaan turvallisuuteen olennaisesti vaikuttaviin asioihin kuten:

  • ihmisen kykyyn ja halukkuuteen tunnistaa ympärillä olevia riskejä
  • ihmisen valmiuksiin toimia onnettomuuden kohdatessa
  • palovaroittimen toimintakuntoon
  • tulisijojen ja hormien kuntoon ja nuohouksen säännöllisyyteen
  • onnettomuusvaaraa aiheuttavien asioiden minimoimiseen

Yritysten ja laitosten yleiset palotarkastukset ovat maksullisia. Yleisiä palotarkastuksia tehdään yrityksiin ja laitoksiin 1-10 vuoden välein. Tarkastusväliin vaikuttavat muun muassa kohteen koko, toiminta, riskit ja yrityksen oma turvallisuuskulttuuri. Valvontaa tehostetaan niissä kohteissa, joissa siihen on riskinarvioinnin mukaan tarvetta. Yrityksen tai laitoksen yleisestä palotarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen ja sovitaan tarkastuksella läsnä olevista henkilöistä ja tarkastukseen liittyvistä asioista.


Toimi näin

Palotarkastus voidaan suorittaa myös pyynnöstä. Jos epäilet, että kiinteistösi palo- ja henkilöturvallisuudessa on puutteita, voit soittaa palotarkastajalle ja sopia ylimääräisestä palotarkastuksesta.

Palotarkastajien yhteystiedot löydät palvelualueittain Pohjois-Karjalan pelatuslaitoksen internet-sivulta (http://www.pkpelastuslaitos.fi/palotarkastajat). Palotarkastus- ja paloturvallisuusasioissa voit soittaa palotarkastuksen neuvontapuhelimeen 013 267 5999 (arkisin klo 8.00-16.00).


Kenelle ja millä ehdoin

Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista.

Palotarkastettavat kohteet on määritelty pelastuslaitoksen vuosittain päivitettävässä valvontasuunnitelmassa. Pelastuslaitoksen hinnastossa on määritelty palotarkastuksista perittävät maksut.

Palvelu on maksullinen.

Yritysten ja laitosten yleiset palotarkastukset ovat maksullisia. Yleisiä palotarkastuksia tehdään yrityksiin ja laitoksiin 1-10 vuoden välein. Myös erikseen pyydetyt palotarkastukset ovat maksullisia, jotka ovat määritelty pelastuslaitoksen hinnastossa (http://www.pkpelastuslaitos.fi/documents/564174/582150/Pelastuslaitoksen+hinnasto+2017/ab5cf2fe-43f6-4c7f-916d-af6a68373e9f)


Tausta ja lainsäädäntö


Palvelun toteuttaa: 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos