suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pohjanmaan pelastuslaitos

Palotarkastus

  • Palvelu
  • 11 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palotarkastus on pelastusviranomaisen tekemä valvontakäynti. Palotarkastuksella valvotaan pelastuslakiin ja kemikaaliturvallisuuslakiin perustuvien velvoitteiden noudattamista ja annetaan neuvoja ja ohjeita turvallisuuden kehittämiseksi. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Vakavissa turvallisuuspuutteissa pelastusviranomainen voi tarvittaessa antaa korjausmääräyksiä tai suosituksia.

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen palotarkastuksia voidaan toteuttaa paloturvallisuuden itsearvioinnin keinoin.

Pelastuslaitos suunnittelee valvontasuunnitelmassaan (pelastuslaki 79§) valvontavelvoitteen toteuttamisen pelastusalueellaan. Valvontasuunnitelman tavoitteena on täyttää pelastuslain edellytykset suunnitelmalliselle ja riskiperusteiselle valvonnalle.

Palotarkastuksessa valvotaan, että:

  • rakennus tai rakennelma, sen ympäristö ja muut olosuhteet tarkastuskohteessa ovat turvalliset
  • kiinteistön om ...

Toimi näin

Pelastuslaitos sopii palotarkastuksesta palotarkastuskohteen vastuuhenkilön kanssa.

Päästä palotarkastuksen tekijä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin. Esitä tarkastajalle kaikki tarvittavat asiakirjat.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Pohjanmaan pelastuslaitos

Palvelusta vastaa

Pohjanmaan pelastuslaitos
Tekstistä vastaa: Pohjanmaan pelastuslaitos
Päivitetty: 2.11.2022