suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Palotarkastus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kymenlaakson pelastuslaitos
Alue: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Palotarkastukset ovat osa pelastuslaitoksen valvontatoimintaa. Palotarkastukset ovat ennaltaehkäiseviä valvonta- ja neuvontakäyntejä kiinteistöihin, yrityksiin, maatiloille, tapahtumiin. Palotarkastuksien tarkoituksena on luoda turvallinen toimintaympäristö kaikenlaisissa kohteissa.

Säännöllisesti valvottavat kohteet muodostuvat erityisvalvontakohteista sekä asuinrakennuksista. Säännöllinen valvonta tarkoittaa, että kohteeseen kohdistetaan valvontaa laskennallisin määrävälein, jonka perustana toimii tilastollisin menetelmin saadut luvut rakennuksessa harjoitettavasta toiminnasta, onnettomuustiheydestä, henkilövahingoista sekä menetetyistä omaisuusarvoista.

Kaikkiin kohteisiin ei kohdisteta suoraan palotarkastusta, vaan valvontatoimenpiteet määritetään kohteen todellisen riskitason sekä omatoimisen varautumisen perusteella.

Palotarkastuksilla valvotaan, että rakennusten omistajat, haltijat ja toiminnanharjoittajat huolehtivat rakennusten ja kiinteistöjen palo- ja henkilöturvallisuudesta. Kaikkien on myös varauduttava onnettomuuksien ehkäisyyn ja pelastustoimintaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa. Valvontatyöhön liittyy myös tulipalojen ja muiden onnettomuuksien torjuntaa koskeva opastus- ja neuvontatyö. Palotarkastusten lisäksi pelastusviranomainen suorittaa asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattaminen kohteessa.


Toimi näin

Palotarkastuksen tekijä on päästettävä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin. Kohteen edustajan on esitettävä tarkastajalle tarvittavat asiakirjat.

Pelastuslaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien pohjalta. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet määritellään valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Ilmoitukset, joita pelastusviranomaiselle on tehtävä ja niiden odotettavissa olevat käsittelyajat löytyvät Kymenlaakson pelastuslaitoksen verkkosivuilta


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Palotarkastuksia tekee pelastusviranomainen. Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuudesta ohjeita ja neuvoja, ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava viranomaiselle pelastussuunnitelma ja muita tietoja rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.


Palvelun toteuttaa: 
Kymenlaakson pelastuslaitos