suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kajaanin kaupunki

Palotarkastus

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

VALVONTA

Pelastuslaitoksen suorittaman valvontatoiminnan tarkoituksena on ehkäistä tulipaloista ja muista onnettomuuksista ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa. Valvontatehtävässään pelastusviranomaisen valvontaan kuuluu mm., että rakennusten omistajat, haltijat ja toiminnanharjoittajat huolehtivat hallinnassaan olevien rakennusten, tuotantolaitosten tai esimerkiksi yleisötapahtumien palo- ja henkilöturvallisuudesta sekä varautuvat onnettomuuksien ehkäisyyn ja toimintaan onnettomuus- ja vaaratilanteissa pelastuslain edellyttämällä tavalla.

Valvontatehtäviä suorittavat pelastuslaitosten pelastusviranomaiset. Valvontatehtävän suorittajan virkanimike voi olla palotarkastaja tai joku muu virkanimike, kuten palomies, paloesimies, palomestari, apulaispalopäällikkö tms. Tarkastajalla on oltava sisäasiainministeriön vahvistaman mallin mukainen virkapuku sekä kuvalla varustettu pelastusviranomaisen henkilökortti.

Palotarkastuksen suorittamisesta ilmoitetaan yleensä etukäteen. Palotarkastaja laatii tarkastuksesta kirjallisen pöytäkirjan, joka postitetaan tai luovutetaan tarkastuksen jälkeen kohteen omistajalle tai haltijalle tai näiden edustajalle. Suoritetuista tarkastuksista pidetään rekisteriä. Mikäli valvontatehtävää suoritettaessa havaitaan, että pelastuslain tai -asetuksen velvoitteita ei ole noudatettu, määrää pelastusviranomainen puutteet korjattavaksi. Mikäli puutteita ei voi heti korjata, annetaan korjaamiselle määräaika.

Pelastuslaki edellyttää, että pelastuslaitoksen on laadittava suunnitelma valvontatehtävien toteuttamisesta. Alueen pelastustoimi päättää suoritettavista valvontatehtävistä pelastuslain 79 §:n mukaisessa valvontasuunnitelmassa. Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien vapaa-ajan asuntojen turvallisuutta edistetään ensisijaisesti omavalvonnan ja turvallisuusviestinnän keinoin.

Pienkiinteistöjä suurempiin kohteisiin tehdään valvontakäyntejä riskiperusteisen määrittelyn mukaisin vuosivälein.

Valvontakäyntejä voidaan tehdä myös erikseen pyydettäessä. Palotarkastus voidaan suorittaa myös pyynnöstä. Jos epäilet, että kiinteistösi palo- ja henkilöturvallisuudessa on puutteita, voit soittaa pelastuslaitokselle ja sopia ylimääräisestä palotarkastuksesta. Lisää ajankohtaista tietoa pelastuslaitoksen suorittamasta valvonnasta löydät Kainuun pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta.

Toimi näin

Päästä palotarkastuksen tekijä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin. Esitä tarkastajalle kaikki tarvittavat asiakirjat.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Alueen pelastustoimen tulee määrätä suoritteistaan perimät maksut siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää.

Tausta ja lainsäädäntö

Palotarkastuksia tekee pelastusviranomainen. Palotarkastaja antaa tarkastuskäynnin yhteydessä paloturvallisuudesta ohjeita ja neuvoja, ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava viranomaiselle pelastussuunnitelma ja muita tietoja rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKajaanin kaupunki
Palvelusta vastaaKajaanin kaupunki
Alue Hyrynsalmi, Kajaani, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi, Vaala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kajaanin kaupunki
Päivitetty: 28.5.2020