suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kokkolan kaupunki

Palkkatuki työttömän palkkauskustannuksiin

  • Palvelu
  • 8 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Työllisyyden kuntakokeilut voivat myöntää organisaatioille harkinnanvaraista palkkatukea työttömien työnhakijoiden palkkakustannuksiin.

Palkkatuki parantaa työttömän työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää myös alentuneesti työkykyisen sekä 60 vuotta täyttäneen pitkään työttömänä olleen mahdollisuuksia saada työtä ja osallistua työelämään. Tuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, mutta s ...

Toimi näin

Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista. Voit hakea tukea vain sähköisellä lomakkeella. Kuntakokeilu tarkistaa tuen myöntämisehdot ja verotukseen liittyvät tiedot sekä pyytää tarvittaessa lisätietoja ennen päätöstä. Työsuhde voi alkaa vasta, kun palkkatuki on myönnetty.

Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä jatkohakemus ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen täytyy jatkua välittömästi siitä, kun edellinen tukijakso päättyy.

Asiointipalvelussa hakemuksen voi jättää vain valtuutettu henkilö. Palkkatuessa käytettävä valtuusasia on nimeltään Palkkatuen hakeminen. Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus. Palvelu tarkistaa asiointioikeuden kirjautumisen yhteydessä. Valtuuden lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta.

Näin haet tukea

Hae palkkatukea sähköisesti Työmarkkinatorilla sijaitsevan TE-palveluiden Oma asiointi yrityksille ja työnantajille -palvelun kautta. Asiointipalveluun kirjaudut henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Täytä hakemus ja lisää siihen tarvittavat liitteet asiointipalvelun palveluvalikon kautta. Asiointipalvelun sisäiset ohjeet helpottavat hakemuksen täyttöä. Palvelusta saapuvat ilmoitukset kertovat tietoa asiointisi eri vaiheista. Sähköisesti asioimalla voit jättää hakemuksen, vastata hakemusta koskeviin täydennyspyyntöihin, täydentää hakemustasi ja vastaanottaa asiaasi koskevat päätökset.

Näin haet tuen maksatusta

Hae palkkatuen maksatusta KEHA-keskukselta asiointipalvelussa tukipäätöksen mukaisesti.

Hae tuen maksatusta kuukausittain kalenterikuukauden aikana päättyviltä palkanmaksukausilta. Voit jättää maksatushakemuksen kolmen kuukauden kuluessa tukijakson päättymistä. Hakemus ei vanhene kesken tukikauden.

Saat ilmoituksen palkkatuen maksatuksesta asiointipalveluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit saada palkkatukea, jos edustamasi organisaatio on

  • yritys,
  • kunta, kuntayhtymä tai hyvinvointialue, tai
  • muu yhteisö, kuten yhdistys, säätiö, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta tai seurakunta.

Tukea ei voida myöntää, jos tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa. Tukea ei voida myöntää myöskään työsuhteeseen, joka on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä. Poikkeuksena tähän on uuden tukijakson myöntäminen, kun uusi jakso alkaa välittömästi siitä, kun edellinen tukijakso päättyy.

Palkkatukea ei myönnetä työntekijän vuorotteluvapaan sijaisen palkkaamiseen.

Tukea ei myönnetä sinulle, jos tuki vääristää kilpailua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja tai olet olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiasi suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.

Tuen saaminen ei ole mahdollista, jos edustamasi organisaatio on EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai sitä koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Tukea on mahdollista saada irtisanomisista tai lomautuksista huolimatta, kun työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä palkkatuen hakemisen hetkellä on vähintään yhtä suuri kuin työtekijöiden irtisanomisen tai lomauttamisen ajankohtana. Tuki ei saa heikentää palveluksessasi olevien työntekijöiden asemaa.

Jos tuella palkattu siirtyy liikkeen luovutuksen, yhteisön sulautumisen tai jakautumisen taikka yhteisöjen yhdistymisen takia toisen työnantajan palvelukseen kesken palkkatukijakson, tuki työntekijän vastaanottavalle työnantajalle voidaan myöntää siksi ajaksi, joka luovuttavalle työnantajalle myönnetyn palkkatukijakson kestosta on jäljellä. Vastaanottavan työnantajan on toimitettava palkkatukihakemus kuntakokeilulle kuukauden kuluessa tuella palkatun siirtymisestä luovutuksensaajan tai vastaanottavan yhteisön palvelukseen.

Palkkatukea ei makseta sinulle, jos

  • et noudata tukipäätöksen ehtoja,
  • tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät tuen myöntämisen edellytykset täyty tai
  • tukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kokkolan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kokkolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kokkolan kaupunki
Päivitetty: 4.7.2023