suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylöjärven kaupunki

Palkkatuki työhaun tukena

  • Palvelu
  • Ylöjärvi
  • Julkinen palvelu

Ylöjärven kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Ylöjärvi ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään.

Kokeilun kohderyhmään kuuluvat työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat,

1) jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan tai

2) jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä henkilöitä.

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta on säädetty lailla (Laki 1269/2020).

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota Ylöjärven kaupunki voi myöntää työnantajalle Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilun

asiakkaana olevan ylöjärveläisen työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta.

Sinulle palkkatuki on mahdollisuus saada sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaamisesi ei ihan riitä tai sinulla on työskentelyyn vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuettu työ on aina joko normaali työsuhde tai oppisopimuskoulutus. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja kokoaikainen tai osa-aikainen.

Sinä saat työstä kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jollei työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa. Työnantajasi voi saada palkkatukea enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksistasi

Toimi näin

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja sinut on ohjattu Ylöjärven kaupungin asiakkaaksi, arvioit ja sovit yhdessä Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelujen työntekijän kanssa, tarvitsetko työn saamiseksi palkkatukea. Mahdollisuus palkkatuettuun työhön kirjataan työllistymissuunnitelmaasi. Hae itse aktiivisesti työtä.

Varmista, että palkkatukimahdollisuus on kirjattu työllistymissuunnitelmaasi. Kun palkkatukipaikkojen hakeminen merkitään suunnitelmaasi, voit nähdä oma-asioinnin kautta Ylöjärven kaupungin työllisyyspalveluille työnantajien ilmoittamia palkkatukipaikkoja.

Ota yhteyttä kiinnostaviin työnantajiin ja hae avoimiin työpaikkoihin.

Muista mainita työnantajalle, että palkkaamiseesi on mahdollista saada palkkatukea.

Mikäli saat työpaikan, pyydä työnantajaa ottamaan yhteyttä Ylöjärven kaupungin työllisyyspalveluihin ja jättämään palkkatukihakemus hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkamista.

Työsuhteesi voi alkaa vasta sen jälkeen, kun Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelut on myöntänyt palkkatuen työnantajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea vain työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Ylöjärven kaupunki voi myöntää palkkatukea palkkauskustannuksiisi, jos

  • se auttaa sinua työllistymään
  • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassasi
  • työnantaja ja työsuhteesi täyttävät edellytykset, joita vaaditaan palkkatuen myöntämiseksi
  • Tampereen kaupungilla on käytettävissään tarvittavat määrärahat
  • lisäksi edellytyksenä on, että olet työtön työnhakija ja kotikuntasi on Ylöjärvi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlöjärven kaupunki
Palvelusta vastaaYlöjärven kaupunki
Alue Ylöjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylöjärven kaupunki
Päivitetty: 29.3.2021