suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio KEHA-keskus

Pakolaisten kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuki

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia tuetaan lisätuella. Varautumisen tavoitteena on sijoittaa kiintiöpakolaiset kuntiin heidän tilanteensa kiireellisyyden edellyttämällä aikataululla.

Lisätuki myönnetään Suomeen kiintiöpakolaisina saapuvista henkilöistä, jotka UNHCR on määritellyt heidän tilanteensa vuoksi kiireellistä uudelleen sijoitusta tarvitse ...

Toimi näin

KEHA-keskus maksaa valtionavustukset hakemuksesta. Hakemus täytetään aluehallinnon asiointipalvelussa.

Näin haet maksatusta

Hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätöksen ehtojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Lisätietoa valtuuttamisesta

Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa maksatushakemuksen voi jättää kunnan valtuuttama henkilö. Valtuutus asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelun valtuuksissa. Valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että korvaushakemuksen valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota.

Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Suomi.fi-valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkaalta Y-tunnusta.

Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtioavustusten hakeminen. Valtuusasia tarkennetaan tunnisteella KOTO.

Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia.

Kenelle ja millä ehdoin

Lisätukiin oikeutettu kunta on tehnyt ELY-keskuksen kanssa sopimuksen kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä ja sillä on voimassa oleva kotouttamisohjelma.

Kunnan tulee sitoutua vastaanottamaan kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia pakolaisia kalenterivuoden aikana. Lisätuki voidaan myöntää ehtojen täyttyessä kunnille, jotka ovat sitoutuneet pakolaisten vastaanottoon edellisenä vuonna, mutta kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien henkilöiden vastaanotto on siirtynyt seuraavalle vuodelle kunnasta riippumattomasta syystä. Vastaanottoon varautumisesta on sovittava ELY-keskuksen kanssa ennakkoon kirjallisesti.

Tuki haetaan sen jälkeen, kun kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevat kiintiöpakolaiset ovat saapuneet kuntaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Tekstistä vastaa: KEHA-keskus
Päivitetty: 1.1.2023