suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia koneita laitteita myönnetään harkinnanvaraisesti sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa- ajan toiminnoissa. Päivittäisissä tukitoimissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet ovat määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen taloudellinen tuki, joka kohdistuu muihin kuin lääkinnällisen kuntoutuksen kuuluviin apuvälineisiin. Avustusta voidaan myöntää esim. liikkumisvälineisiin, kodinkoneisiin, harrastusvälineisiin ja viestintävälineisiin.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien välineiden osalta korvauksen määrä on puolet (50%) välineiden hankkimisesta aiheutuvista todellisista kohtuullisista kustannuksista. Mikäli vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen on tehtävä välttämättömiä vamman tai sairauden edellyttämiä muutostöitä, tulee ne korvata kokonaisuudessaan (100%) todellisten kustannusten mukaisesti.

Toimi näin

Taloudellista tukea välineisiin, koneisiin ja laitteisiin haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella vammaissosiaalityön palveluista. Tukitoimea haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Taloudellista tukea välineisiin, koneisiin ja laitteisiin haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan vamma tai sairaus, toimintakyky ja tarve haettavalle välineelle, koneelle tai laitteelle. Lisäksi hakemukseen tarvitaan kirjalliset kustannustiedot, kuten ostokuitti tai tarjous tuotteesta. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kustannukset ovat syntyneet.

Kenelle ja millä ehdoin

Vammaiselle henkilölle korvataan vammaispalvelulain 9§:n 1 momentin mukaan hänelle vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta. Korvauksia myönnetään liikkumisessa, viestinnässä ja henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin. Lainsäädäntö rajaa korvauksen ulkopuolelle lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät välineet, koneet ja laitteet.

Palvelu on maksullinen.

Hakija maksaa hakemansa kohtuuhintaisen välineen, koneen tai laitteen hankintakustannuksista puolet (50%) itse. Mikäli vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen on tehtävä välttämättömiä vamman tai sairauden edellyttämiä muutostöitä, korvataan ne kokonaisuudessaan (100%).

Tausta ja lainsäädäntö

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 12.12.2019