suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Päivätoiminta vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Vammaissosiaalityön palvelujen kautta järjestetään päivätoimintaa vaikeavammaisille henkilöille. Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Kehitysvammaisille päivätoimintaa voidaan järjestää erityishuoltolain nojalla, jolloin päivätoiminnassa kulkemiseen tarvittavat matkat ovat kehitysvammaiselle henkilölle maksuttomat. Vaikeavammaisille, muille kun kehitysvammaisille päivätoimintaa järjestetään tarvittaessa vammaispalvelulain nojalla. Päivätoimintaa järjestetään päivätoimintakeskuksissa, joko kaupungin omassa yksikössä tai ostopalveluna, sekä palveluasumisyksikköjen muissa kun asumistiloissa.

Toimi näin

Vammaispalvelulain mukaista päivätoimintaa haetaan vammaissosiaalityön palveluista kirjallisella hakemuksella. Kehtysvammaisten erityishuoltolain nojalla päivätoimintaa haetaan kirjallisesti osana erityishuolto-ohjelmaa. Palvelua haettaessa asiakkaalle tehdään aina palvelutarpeen arviointi, josta vastaa sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen arvioinnin saamiseksi ja hakijan palvelutarvetta vastaavien palvelujen ja tukitoimien kartoittamiseksi, otetaan yhteyttä vammaissosiaalityön ohjaukseen ja neuvontaan (uudet asiakkaat) tai oman alueen sosiaalityöntekijään. Palvelutarpeen arvioimisen jälkeen asiakasta ohjataan tarvittaessa hakemaan palveluja tai tukitoimia kirjallisella hakemuksella.

Asiakas voi myös jättää vammaissosiaalityön palveluihin kirjallisen hakemuksen palvelusta tai tukitoimesta ennen palvelutarpeen arviointia. Sosiaalityöntekijä on tällöin hakijaan yhteydessä seitsemän (7) arkipäivän kuluessa siitä, kun hakemus tarvittavine liitteineen on saapunut vammaissosiaalityön palveluihin palvelutarpeen selvittämisen aloittamiseksi. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittavien verkostojen kanssa.

Vammaispalveluja haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajan tasalla oleva terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto, josta ilmenee hakijan vamma tai sairaus, toimintakyky ja tarve haettavalle palvelulle.

Lisätietoa kehitysvammaisten päivätoiminnasta antaa myös päivätoiminnan vastaava ohjaaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Päivätoimintaa järjestetään vammaispalvelulain nojalla sellaisille vaikeavammaisille henkilöille, joilla ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Kehitysvammaisille päivätoimintaa järjestetään osana yksilöllistä erityishuolto-ohjelmaa asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti.

Palvelu on maksuton.

Mikäli päivätoiminnan palvelu on järjestetty kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla, ei kuljetuksista peritä maksua. Mahdollisista aterioista peritään maksu.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisille henkilöille, ikääntyneille ja muille sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille järjestetään päivätoimintaa, joka tukee itsenäistä selviytymistä, edistää ihmissuhteita ja tarjoaa mielekästä tekemistä. Päivätoiminnassa voidaan esimerkiksi pelata pelejä, kuunnella musiikkia, tanssia tai harrastaa muuta liikuntaa, ulkoilla ja keskustella ohjatusti tai vapaamuotoisesti.

Jos vaikeavammaisella henkilöllä ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan, hän on oikeutettu osallistumaan päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa. Päivätoiminnassa olevalla työikäisellä on mahdollisuus kokeilla myös työtoimintaan osallistumista.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 12.12.2019