suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lempäälän kunta

Päihdetyö

  • Palvelu
  • Lempäälä
  • Julkinen palvelu

Selviämishoito on lyhytkestoista alkoholipäihtymyksen akuuttihoitoa, johon liittyy sairaanhoidollisen seurannan tarve. Selviämishoitoon voidaan ottaa 16 vuotta täyttäneitä. Asiakkaat ohjautuvat selviämishoitoasemalle yleensä viranomaisen tuomana, joko sairaankuljetuksen, terveydenhuollon päivystyksen tai poliisin kautta. Selviämishoidon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja.

Katkaisuhoito on lyhytkestoista joko Lempäälän terveyskeskuksen sairaalan osastolla (alkoholipäihtymys) tai Tampereen kuntoutumiskeskuksessa tapahtuvaa (alkoholipäihtymys ja huumeet) hoitoa. Asiakkaan terveydentilasta riippuen lääkäri voi ohjata hänet terveyskeskuksen sairaalan osastolle katkaisuhoitoon. Lempäälän terveyskeskuksessa on mahdollisuus myös lääkärin määräämään ja päihdesairaanhoitajan toteuttamaan lääkinnälliseen avokatkoon, jossa asiakas käy selvin päin vastaanotolla hakemassa päihteettömyyttä tukevat lääkkeet.

Toimi näin

Lue lisätietoa Lempäälän kunnan verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Selviämishoito maksutonta. Katkaisuhoidosta terveyspalveluissa perittävät maksut ilmenevät Lempäälän sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista.

Tausta ja lainsäädäntö

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu omin keinoin, päihdekierteen katkaisua varten järjestetään lyhytaikaista, ympärivuorokautista hoitoa. Selviämishoito mahdollistaa turvallisen paikan alkoholin, huumeen, lääkeaineen tai muun päihteen vaikutuksesta selviämiseen. Hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä: muutama tunti, yön yli tai enintään vuorokausi. Selviämishoidon yhteydessä saa myös neuvoja jatkohoitoon hakeutumiseen. Selviämishoitoyksikkö (selviämisasema) voi sijaita terveydenhuollon päivystysyksikön osana, katkaisuhoitoyksikön tai poliisin säilytyssuojan yhteydessä.

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu avohoidon turvin, henkilö voi hakeutua ympärivuorokautiseen katkaisuhoitoon terveyskeskuksen tai päihdehuollon avopalvelujen kautta. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen turvallinen katkaiseminen ja tarvittavaan jatkohoitoon motivointi. Katkaisuhoitojaksojen kesto on yleensä muutama vuorokausi.

Vieroitushoito on pitkäkestoisempaa hoitoa, johon kuuluu vieroitusoireiden hoidon lisäksi myös tukea elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteiden käytöstä aiheutuneiden muiden ongelmien ratkaisemiseen. Vieroitushoitojakso voi kestää kahdesta neljään viikkoa.

Jos päihdeongelmainen ei itse halua hoitoa, hänet voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon vain, mikäli hän on välittömässä hengenvaarassa, hänen terveytensä on vakavassa vaarassa tai hän väkivaltaisuudellaan aiheuttaa vaaraa muille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLempäälän kunta
Palvelusta vastaaLempäälän kunta
Alue Lempäälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lempäälän kunta
Päivitetty: 25.5.2020