suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Päihdepalvelut

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Päihdepalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka kaipaavat tukea päihteettömyyteen.

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdehuoltolain mukaan palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.

Raahessa päihdehuollon palveluyksikkönä toimii Langin keskus.

A-klinikka ehkäisee ja hoitaa päihdehaittoja. A-klinikka on tarkoitettu alkoholin, lääkkeiden ja huumeiden käyttäjille sekä päihteiden käyttäjien omaisille. Myös toiminnalliset riippuvuudet, kuten pelihimo, voivat olla perusteena A-klinikalle hakeutumiseen.

A-klinikan toiminta perustuu

- vapaaehtoisuuteen

- luottamuksellisuuteen

- omatoimisuuteen.

AKUPUNKTIOHOITO PÄIHDEONGELMISSA

Akupunktio auttaa huume- ja alkoholiongelmista toipumisessa. Akupunktiolla voidaan vähentää päihdemielitekoja, helpottaa vieroitusoireita, lieventää jännittyneisyyttä ja rentouttaa. Pidempiaikainen akupunktiohoito kirkastaa mieltä, lisää energiaa ja antaa hyvän olon tunnetta.

ERITYISNUORISOTYÖ

Erityisnuorisotyö on ohjaavaa, neuvottelevaa ja nuorta tukevaa työtä yhdessä nuorten ja heidän perheidensä sekä koulun ja muiden monialaisten toimijaverkostojen kanssa.

Erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria tuetaan elämässä eteenpäin muun muassa Omin Jaloin työmenetelmällä, jolla kartoitetaan nuoren elämän voimavaroja ja riskitekijöitä.

Asiakkuuteen voi ohjautua mm. sosiaalitoimen, koulujen, nuorisotoimen tai terveyspalvelujen kautta, myös vanhemmat ja nuori itse voivat olla suoraan yhteydessä työntekijään.

Erityisnuorisotyöhön kuuluu lisäksi yökatupäivystystoiminta sekä ehkäisevän päihdetyön tapahtumat, tempaukset ja kasvatuskokonaisuudet.

Toimi näin

Päihdetyöntekijään saa yhteyttä päivystysaikana maanantaista perjantaihin klo 9-11. Päivystysaika on tarkoitettu päihdekierteen avokatkaisuun ja muuhun kriisihoitoon.

Kiireettömissä asioissa voit ottaa yhteyttä NettiRassin kautta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 9.4.2020