suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tyrnävän kunta

Päihdeongelmaisten palveluohjaus

  • Palvelu
  • Tyrnävä
  • Julkinen palvelu

Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Päihdehuollolla pyritään myös edistämään päihteiden käyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Päihdehuollon avopalveluita antavat terveyskeskuslääkärit, mielenterveysyksikön työntekijät ja sosiaalityöntekijät.

Pitempikestoisen päihdekuntoutusjakson hoitoon tarvitaan kunnan maksusitoumus. Yhteydenotto sosiaalityöntekijään.

Päihdetyöhön liittyvää neuvontaa ja ohjausta saat ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai terveyskeskukseen.

Toimi näin

Ota yhteys kunnan sosiaalityöntekijään tai psykiatriseen sairaanhoitajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen tarjotaan ohjausta ja neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat kaikkien päihdepalveluita tuottavien tahojen pariin.

Päihdeongelmaiset ja heidän läheisensä voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyrnävän kunta
Palvelusta vastaaTyrnävän kunta
Alue Tyrnävä
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Tyrnävän kunta
Päivitetty: 5.5.2020