suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Päihde- ja muiden riippuvuuksien hoito

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Päihdepoliklinikoiden ja nuorisoasemien avohoitopalvelut on tarkoitettu päihde- ja muihin riippuvuuksiin apua tarvitseville.

Päihdepoliklinikat ja nuorisoasemat ovat riippuvuusongelmiin erikoistuneita avohoitopaikkoja. Ne tarjoavat palveluja haitallisiksi muodostuneiden riippuvuusongelmien hoitoon. Palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Asiakkailla on mahdollisuus asuinalueestaan riippumatta valita millä päihdepoliklinikalla asioi.

Hoito käynnistyy 1-5 käynnin arviointijaksolla, minkä aikana yhdessä asiakkaan kanssa arvioidaan tilannetta ja hoidon tarvetta ja tehdään alustava hoito- ja palvelutarpeen arvio. Hoitomuotoina käytetään yksilö-, pari- ja perhetapaamisia sekä ryhmämuotoista kuntoutusta.

Hakeutuminen avo- ja laitoskuntoutukseen sekä korvaushoitoon toteutetaan päihdepoliklinikoiden kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaan palveluntarve kartoitetaan alkuarvioinnin yhteydessä.

Palvelu on tarkoitettu helsinkiläisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu omin keinoin, päihdekierteen katkaisua varten järjestetään lyhytaikaista, ympärivuorokautista hoitoa. Selviämishoito mahdollistaa turvallisen paikan alkoholin, huumeen, lääkeaineen tai muun päihteen vaikutuksesta selviämiseen. Hoitojaksot ovat yleensä lyhyitä: muutama tunti, yön yli tai enintään vuorokausi. Selviämishoidon yhteydessä saa myös neuvoja jatkohoitoon hakeutumiseen. Selviämishoitoyksikkö (selviämisasema) voi sijaita terveydenhuollon päivystysyksikön osana, katkaisuhoitoyksikön tai poliisin säilytyssuojan yhteydessä.

Mikäli päihteiden käytön lopettaminen ei onnistu avohoidon turvin, henkilö voi hakeutua ympärivuorokautiseen katkaisuhoitoon terveyskeskuksen tai päihdehuollon avopalvelujen kautta. Katkaisuhoidon tavoitteena on päihdekierteen turvallinen katkaiseminen ja tarvittavaan jatkohoitoon motivointi. Katkaisuhoitojaksojen kesto on yleensä muutama vuorokausi.

Vieroitushoito on pitkäkestoisempaa hoitoa, johon kuuluu vieroitusoireiden hoidon lisäksi myös tukea elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteiden käytöstä aiheutuneiden muiden ongelmien ratkaisemiseen. Vieroitushoitojakso voi kestää kahdesta neljään viikkoa.

Jos päihdeongelmainen ei itse halua hoitoa, hänet voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon vain, mikäli hän on välittömässä hengenvaarassa, hänen terveytensä on vakavassa vaarassa tai hän väkivaltaisuudellaan aiheuttaa vaaraa muille.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti, venäjä
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 17.1.2020