suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Päästökaupan kompensaatiotuen todentajaksi hakeminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Päästökaupan kompensaatiotuen todentajina toimivat organisaatiot tarvitsevat Energiaviraston hyväksymisen. Energiavirasto hyväksyy todentajat päätöksellä, jossa yksilöidään todentajan pätevyysalueet, joita ovat kompensointilain liitteessä 1 tarkoitetut tukeen oikeutetut toimialat ja alatoimialat.

Todentajalla on keskeinen rooli päästökaupan kompensaatiotukijärjestelmässä laadunvarmentajana, erityisesti toiminnanharjoittajan tukihakemuksessa antamien tietojen todentamisessa.

Toimi näin

Hae kompensaatiotuen todentajaksi täyttämällä kompensaatiotuen todentajan hakemuslomake. Lomakeen saat pyynnöstä osoitteesta kompensaatiotuki@energiavirasto.fi

Toimita lomake täytettynä ja allekirjoitettuna liitteineen pdf-muotoon skannattuna sähköpostitse Energiaviraston kirjaamon.

Kenelle ja millä ehdoin

Päästökaupan kompensaatiotuen todentajaksi voidaan hyväksyä todentaja,

  • joka on kompensointilaissa tarkoitetuissa todentamistehtävissä riippumaton sekä toiminnallisesti että taloudellisesti;
  • jolla on todennustehtäviä varten riittävästi ammattitaitoista, riippumatonta henkilöstöä;
  • joka pystyy toiminnassaan soveltamaan kompensointilakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä;
  • jolla on toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät; sekä
  • jolla on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä vastuuvakuutus tai muu vastaava riittäväksi katsottava järjestely

Kompensaatiotuen todentajaksi voidaan hyväksyä myös päästökaupan ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen todentajaksi hyväksytty ja akkreditoitu todentaja laajentamalla todentajan pätevyysaluetta kattamaan päästökaupan kompensointilain mukainen toiminta.

Todentajan hyväksymistä tai pätevyysalueen laajentamista koskeva päätös voidaan antaa määräajaksi. Toistaiseksi voimassa oleva hyväksyntä tai pätevyysalueen laajentaminen edellyttää, että FINASin akkreditointipalvelu on antanut akkreditointipäätöksen tai pätevyyttä koskevan lausunnon todentajalle.

Palvelu on maksullinen.

Toistaiseksi voimassaoleva päätös ja päätös pätevyysalueen laajentamisesta ovat maksullisia. Tilapäinen hyväksyntä ei ole maksullinen.


Voimassaoloaika

Toistaiseksi

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEnergiavirasto
Palvelusta vastaaEnergiavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 2.6.2020