suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Energiavirasto

Päästökaupan kompensaatiotuen hakeminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Päästökaupan kompensaatiotuella korvataan rajatuille teollisuuden toimialoille päästökaupan aiheuttama lisäkustannus sähkön hinnassa. Kompensaatiotukeen oikeutettuja toimialoja on metsä-, metalli-, kemian ja tekstiiliteollisuudessa.

Tuki niin sanotuille päästökaupan epäsuorille kustannuksille on määräaikainen, sitä maksetaan vuosilta 2016 - 2020. Kompensaatiotuen piiriin kuuluville yrityksille korvataan 40 prosenttia kustannuksista vuosina 2016–2018 ja 37,5 prosenttia kustannuksista vuosina 2019–2020.

Myönnettävän kompensaatiotuen määrä perustuu päästöoikeuden hintaan sekä tuenhakijan sähkönkulutukseen, jota arvioidaan joko tuotteen tuotannon tai tuotannon sähkönkulutuksen perusteella. Tukihakemuksessa edellytettävien tietojen on oltava Energiaviraston hyväksymän todentajan todentamia.

Toimi näin

  1. Valitse todentaja Energiaviraston hyväksymistä todentajista. Hyväksyttyjen todentajien nimet löytyvät Energiaviraston kotisivuilta
  2. Toimita Energiavirastolle toiminnanharjoittajan perustietolomake. Toimita allekirjoitettu lomake Energiavirastoon tai sähköpostitse osoitteeseen kompensaatiotuki@energiavirasto.fi
  3. Valtuuta yksi tai useampi henkilö yhtiön SATU-käyttäjäksi Suomi.fi-valtuutuksen avulla. Valtuus löytyy kategoriasta Energiahuolto ja sen nimi on Päästökaupan kompensaatiotuen hakeminen. Jos valtuutettava henkilö on ulkomaan kansalainen tai jos hakemusten allekirjoittajia on samanaikaisesti enemmän kuin yksi, Suomi.fi -valtuutusta ei voi käyttää. Täytä tällöin valtakirjalomake ja toimita se Energiavirastoon. Lomakkeen saat pyynnöstä osoitteesta kompensaatiotuki@energiavirasto.fi
  4. Tee tukihakemus SATU-järjestelmässä

Tarkemmat ohjeet löytyvät Ohjeesta tuenhakijalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Tukeen ovat oikeutettuja seuraavat toimialat tai alatoimialat:

1310 Rautamalmien louhinta

1430 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta

1711 Puuvillatyyppisten kuitujen valmistelu ja kehruu

1810 Nahkavaatteiden valmistus

21111400 Mekaaninen puumassa

2112 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus

2413 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus

2414 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus

2415 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus

24163010 Polyvinyylikloridi

20165130 Polypropeeni

24161035 Suoraketjuinen pientiheyspolyeteeni

24161050 Suurtiheyspolyeteeni

24161039 Pientiheyspolyeteeni

24164040 Polykarbonaatti

2470 Tekokuitujen valmistus

2710 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus

2742 Alumiinin tuotanto

2743 Lyijyn, sinkin ja tinan tuotanto

2744 Kuparin tuotanto

SATU-järjestelmän käyttö edellyttää, että

  • toiminnanharjoittaja toimittaa Energiavirastolle perustiedot toiminnanharjoittajasta ja laitoksesta toiminnanharjoittajan perustietolomakkeella
  • toiminnanharjoittaja valtuuttaa henkilöt asioimaan järjestelmässä Suomi.fi-valtuudella.

Palvelu on maksullinen.


Määräaika

Hakemukset tulee jättää tuen määräytymisvuotta seuraavana vuonna 1.1. – 30.6. välisenä aikana.

Käsittelyaika

Tukipäätökset tehdään sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tukea on haettu.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEnergiavirasto
Palvelusta vastaaEnergiavirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Energiavirasto
Päivitetty: 18.2.2021