suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistava työtoiminta

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joiden työkykyä tulee arvioida ja jotka tarvitsevat tukea toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamiseen ja jotka eivät jostain syystä voi osallistua tuetun työllistymisen palveluihin kuten kuntouttavaan työtoimintaan tai tavanomaiseen työhön.

Työtoiminnalla vahvistetaan toimintakykyä ja osallisuutta henkilöille, joiden työkyky on heikentynyt vamman, sairauden tai jonkin muun syyn vuoksi. Työtoiminnan tavoitteena on, että asiakas saa tilaisuuden kokeilla säännöllistä työtoimintaa voimavarojensa mukaan niin, että sen toteutumatta jäämisestä ei seuraa hänelle sanktioita.

Tavoitteena jakson aikana on, että asiakkaat:

  • tunnistavat työllistymiseen tarvittavat voimavaransa, työllistymisesteensä ja mahdollisuutensa
  • työ- ja toimintakyvyn arviointia tekevät saavat tarvitsemansa tiedon

Työtoimintapaikkoina ovat Laukaan kunnan toimipisteet ja ulkopuoliset palveluntuottajat, joiden kanssa on tehty ostopalvelusopimus. Laukaassa ostopalvelusopimus on tehty Puustellin Tuki ry:n ja Väentupa ry:n kanssa.

Työtoimintaa myönnetään kerralla korkeintaan kolmen kuukauden pituinen jakso, jolloin asiakas voi osallistua työtoimintaan 1 – 5 päivänä viikossa ja 2 – 6 tuntia päivässä. Jokaisesta työtoiminnan jaksosta sovitaan työtoimintapaikan kanssa asiakaskohtaisesti.

Työtoiminta tulee sovittaa asiakkaan työ- ja toimintakykyyn sekä osaamiseen. Työtoiminnan tulee olla asiakkaan tavoitteen saavuttamisen kannalta mielekästä ja riittävän vaativaa. Työtoimintapaikan ilmapiirin tulee olla kannustava ja kuntoutumista tukeva. Asiakkaan muuttuvaan tilanteeseen on reagoitava nopeasti.

Työtoiminta sisältää:

  • asiakkaan tilanteen ja tavoitteet huomioivaa jatkuvaa yksilövalmennusta ja palveluohjausta
  • asiakkaan tavoitteita tukevaa ja valmiuksia kehittävää työtä
  • mahdollisesti ryhmätoimintaa
  • dokumentoinnin, kirjallisen yhteenvedon ja jatkosuunnitelman

Toimi näin

Osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavaan työtoimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sosiaaliohjaajiin. Voit myös asioida kunnan sosiaalitoimistossa.

Työtoiminnan tarve arvioidaan asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja tuen tarpeen pohjalta. Päätöksen työtoiminnasta tekee sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.

Kenelle ja millä ehdoin

Työtoiminta on tarkoitettu työkyvyttömille ja osatyökykyisille henkilöille, jotka saavat kuntoutustukea, sairauspäivärahaa tai työmarkkinatukea sairausloman aikana ja joiden työkykyä tulee arvioida.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Työtoiminta ylläpitää ja edistää toimintakykyä ja osallistumista. Kunnan järjestämä työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, kuntoutumistarpeen tai muun syyn takia ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön. Työtoiminnan osallistujat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla niin sanottuna avotyötoimintana.

Työtoiminta on kokonaiskuntoutusta, jossa jokainen osallistuja tekee voimiensa ja kykyjensä mukaista työtä. Työtoiminnasta tehdään suunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Työtoiminta on osa-aikaista, ja siihen voi osallistua pitkäaikaisesti. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus. Työpäivän aikana tarjoiltava ateria ja työmatkat voivat olla maksullisia.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021