suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylivieskan kaupunki

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Ylivieska
  • Julkinen palvelu

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta tarjotaan esimerkiksi oppilaalle, jolla on oppimisvaikeuksia, haasteita vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla.

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa usealla tavalla:

  • samanaikaisopetuksena
  • pienryhmässä
  • yksilöllisesti

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlivieskan kaupunki
Palvelusta vastaaYlivieskan kaupunki
Alue Ylivieska
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylivieskan kaupunki
Päivitetty: 10.6.2020