suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervon kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Tervo
  • Julkinen palvelu

Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kolmiportaisen tuen kaikissa vaiheissa. Sitä voi olla esimerkiksi erityisoepttajan tai samanaikaisopettajan tuki yleisopetuksen ryhmässä, erityisopettajan lyhytaikainen tuki joidenkin tavoiteiden saavuttamisessa tai vaikkapa puheopetus.

Toimi näin

Tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen määritellään kolmiportaisen tuen eri vaiheita koskevissa suunnitelmissa. Moniammatillinen asiantuntijaryhmä tai erityisopettaja on aina yhteydessä huoltajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Palvelun toteuttaa

Tervon kunta

Palvelusta vastaa

Tervon kunta
Tekstistä vastaa: Tervon kunta
Päivitetty: 1.4.2022