suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Osa-aikaisen erityisopetuksen toimintatapoina kehitetään erityisesti yhteisopettajuutta ja joustavia ryhmittelyjä. Opetus voidaan järjestää myös jaksoittain. Huoltajille tiedotetaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä yleisesti. Yksittäisen oppilaan tuen järjestämisestä sen eri vaiheissa tiedotetaan ja tarvittaessa keskustellaan tarkemmin huoltajakohtaisesti. Koulun toimintasuunnitelmassa kuvataan osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamallit, työnjako ja yhteistyö.

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiuntion kunta
Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 13.9.2021