suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sipoon kunta

Osa-aikainen erityisopetus

  • Palvelu
  • Sipoo
  • Julkinen palvelu

Oppilas, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, voi saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta voi saada joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena.

Erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista suunnitellaan ja s ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Osa-aikaista erityisopetusta voivat saada esimerkiksi oppilaat, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia. Vaikeudet voivat liittyä myös yksittäisiin oppiaineisiin, opiskelutaitoihin, sosiaalisiin taitoihin tai opiskelumotivaatioon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppilailla, joilla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan muun opetuksen ohella samanaikaisesti, pienryhmissä tai yksilöopetuksena. Kunta vastaa siitä, että koulussa on tarvittavaa erityispedagogista osaamista.

Palvelun toteuttaa

Sipoon kunta

Palvelusta vastaa

Sipoon kunta
Tekstistä vastaa: Sipoon kunta
Päivitetty: 9.2.2024